Networking

Networking w kontekście biznesowym oznacza nawiązywanie nowych oraz podtrzymywanie już istniejących relacji. Celem takiego działania jest nie tylko pozyskiwanie nowych klientów czy partnerów w biznesie, ale też sposobność podnoszenia własnych kwalifikacji czy uczestniczenia w ciekawych projektach.

Obecnie idea networkingu coraz bardziej zyskuje na znaczeniu, do czego przyczyniło się również istnienie platform społecznościowych zaprojektowanych specjalnie do takich celów. Przykładem może być tutaj LinkedIn, którego funkcjonalność pozwala tworzyć własną sieć kontaktów, poszukiwać pracy czy nawet pracowników.

To między innymi dzięki istocie networkingu dostrzeżono, że bezpośrednia konkurencja nie jest wyłącznie czymś, z czym należy walczyć. Często bowiem okazuje się ona bardziej pomocna, niż pierwotnie zakładano.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *