Zapytanie ofertowe dot. μGrantów B+R dla przedsiębiorstw

Data publikacji: 21 listopada 2022 r.

W dniu 01.12.2022 r. dokonano oceny ofert w postępowaniu nr 1/11/2022. Firma Design & Business Sp. z o.o, ul. Aleksandra Majkowskiego 30/1, 81-717 Sopot, jako jedyna złożyła ofertę w kwocie 246 000 zł brutto i nie podlega odrzuceniu.