KPI

Rozwinięciem akronimu KPI jest Key Performance Indicators, co w języku polskim oznacza po prostu kluczowe wskaźniki efektywności. W obecnych czasach trudno jest mówić o sprawnie działających biznesach, projektach czy inicjatywach w sytuacji, gdy nie wyznaczają one swoich własnych KPI. Istotą istnienia tych wskaźników jest ich wymierność, a więc zawsze będą one przyjmować wartości liczbowe. Ich stosowanie pozwala ocenić efektywność konkretnych działań i czynności, a także ich opłacalność.

W przypadku marketingu internetowego, KPI mogą odnosić się do takich kwestii jak:

Należy pamiętać, że praca ze wskaźnikami nie kończy się z chwilą ich wyznaczenia. KPI powinny być stale monitorowane, analizowane i udoskonalane. Ze względu na często zmieniające się trendy rządzące Internetem, jest to szczególnie istotne w przypadku działań prowadzonych w sieci.

Oceń

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *