μGranty B+R dla przedsiębiorstw

Data publikacji: 22 maj 2023 r.

SEOGROUP INTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA otrzymała dofinansowanie w ramach programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

Całkowita wartość projektu: 246.000,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 150.000,00 zł