Krzysztof Strzelecki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni, magister organizacji i zarządzania na wydziale administracyjnym – rok ukończenia 1994 Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Managerów – Rotterdam School of Management, Erasmus University.

Bogate doświadczenie zawodowe zdobywał w działach sprzedaży w międzynarodowych firmach z branży FMCG, Duracell, Gillette, Brown-Forman. Od 2002 roku w całości poświęcił się branży paliwowej, rozpoczynając pracę w Statoil Polska gdzie przez 11 lat przeszedł pełną ścieżkę kariery zawodowej od Kierownika regionu aż do dyrektora operacyjnego. W latach 2013-2016 zarządzał pionem handlu detalicznego (siecią 480 stacji własnych i franczyzowych) w Lotos Paliwa.

Od lipca 2017 roku piastuje stanowisko Prezesa Zarządu spółki Amic Polska – spółki córki austriackiego funduszy inwestycyjnego Amic Energy Management, która w 2016 wykupiła sieć stacji paliw Lukoil w Polsce, Litwie, Łotwie i Ukrainie.