Paweł Onych

Advisor to the Board Proxy

Absolwent UG na zarządzaniu i studiów podyplomowych, a także executive project manager – studia w EY. Od blisko 12 lat zawodowo związany z Open Finance gdzie przeszedł wszystkie szczeble sprzedażowe od doradcy, następnie managera oddziału do dyrektora regionalnego sprzedaży, a przez ostatnie dwa lata był Dyrektorem Ds. Strategii i Systemów Motywacyjnych.

W SEOgroup Interactive SA doradza Zarządowi oraz realizuje funkcje związane z piastowaniem stanowiska Prokurenta spółki, udzielając również wsparcia kompetencyjnego poszczególnym członkom zespołu.

Oceń