Jak osiągnęliśmy TOP1 dla SEO360® w Google.pl

Nominacja do nagrody Global Search Awards 2023
Nominacja do nagrody semKRK 2023

SEO360® to innowacja produktowa i procesowa, która w oparciu o badania na rynku europejskim zapewnia nie tylko najwyższy stopień kompleksowości w porównaniu do innych podobnych produktów, takich jak SEO czy SXO, ale także zapewnia gwarantowany wzrost sprzedaży poprzez kanał online. W badaniu wzięło udział 855 firm, głównie e-commerce + 327 agencji zajmujących się działaniami SEO, z łącznie 36 krajów Europy.

Usługa miała na celu ułatwienie ekspansji zagranicznej polskim klientom mieszkającym w Polsce oraz Polakom prowadzącym działalność gospodarczą za granicą. Postawiliśmy sobie za cel, aby była to usługa transgraniczna pierwszego wyboru dla użytkowników Google. Takiej kampanii, skupionej na działaniach SEO we wszystkich 36 krajach Europy, nie stworzył dotychczas nikt w Polsce. W studium przypadku pokazujemy, jak nam się to udało.