Rebranding

Rebranding to pewnego rodzaju holistyczna rewolucja marki, która najczęściej obejmuje nie tylko identyfikację wizualną czy ofertę produktów lub usług, lecz także strategię marketingową i organizacyjną.

W ogromnej większości przypadków rebranding jest odpowiedzią na problemy wewnętrzne lub zewnętrze przedsiębiorstwa, ale równie dobrze może być przeprowadzony po prostu w celu „odświeżenia” firmy. W całym procesie zmianie mogą ulec takie aspekty marki jak:

  • nazwa, logo lub całość oprawy wizualnej;
  • strategia marketingowa oraz sposób prowadzenia komunikacji z odbiorcami;
  • strategia organizacyjna;
  • profil działalności.

Stopień ingerencji w rdzeń firmy powinien odpowiadać rzeczywistemu zapotrzebowaniu, a sam rebranding musi być poprzedzony wnikliwymi analizami oraz opracowaniem planu jego realizacji.

Oceń

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *