Współczynnik odrzuceń

Omawianie współczynnika odrzuceń należy zacząć od zdefiniowania tego, czym właściwie jest odrzucenie. Słowo to oznacza wejście na stronę internetową, po którym następuje jej opuszczenie przez użytkownika – bez przejścia na inną podstronę w obrębie witryny.

Należy tutaj zaznaczyć, że w sytuacji, gdy odwiedzający wykona jakąś czynność, która skutkuje uruchomieniem określonego zdarzenia, a mimo to wyjdzie z portalu, nie przechodząc na inną podstronę – taka sesja nie zostanie zarejestrowana jako odrzucenie.

Współczynnik odrzuceń to natomiast stosunek liczby odrzuceń do liczby wszystkich sesji na stronie internetowej. Wskaźnik ten określany jest za pomocą procentów i domyślnie dąży się do tego, by był jak najniższy.

Współczynnik ten często – lecz nie zawsze – może być wskazówką mówiącą o jakości witryny. Przykładem wyjątku w tym zakresie mogą być strony typu one-page, które nie zawierają podstron – w ich przypadku współczynnik odrzuceń może sięgać nawet 100% (jeśli użytkownik nie ma możliwości uruchomienia żadnego zdarzenia).

Oceń

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *