Link

Linki (odnośniki, odsyłacze, hiperłącza lub kotwice) to jedne z podstawowych elementów nawigacyjnych pomagających poruszać się między dokumentami elektronicznymi, czyli głównie stronami internetowymi. Odnośniki mogą przyjmować różne formy – od tekstowych, przez proste grafiki, aż po skomplikowane mapy obrazów. W pierwszym przypadku odsyłaczowi towarzyszy najczęściej anchor text, będący informacją o tym, co czeka na użytkownika po kliknięciu w link.

Jak donosi historia, to właśnie możliwość zastosowania hiperłączy prowadzących do najróżniejszych zasobów stała się siłą napędową, która na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku pozwoliła stworzyć sieć, z którą mamy do czynienia do teraz. Współcześnie odnośniki to nie tylko sposób na trafienie z jednego miejsca w sieci do innego. Stanowią one bowiem integralną część działań marketingowych i optymalizacyjnych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *