Po wielu miesiącach intensywnych badań rynkowych, analizie potrzeb klientów i zaangażowaniu w proces badawczo-rozwojowy, z dumą prezentujemy naszą rewolucyjną usługę: SEO360®.

SEO360® to najbardziej kompleksowa usługa SEO dostępna na europejskim rynku, oferująca 100% skuteczność w zwiększaniu sprzedaży, stanowiąca innowację procesową i produktową.

Proces powstawania usługi SEO360

Poprawność metodyczną prowadzonych badań konsultowano z pracownikami firm o statusie CBR (Design and Business)

Odkrywanie, czyli szczegółowe badanie rynku

Prace badawcze potrzeb użytkowników prowadzone zostały przez nas w całej Europie. Naszym celem było przede wszystkim precyzyjne określenie, z czym zmagają się nasi przyszli odbiorcy w kontekście współpracy SEO tak, aby stworzyć pełnowartościową i kompleksową usługę, której na rynku jeszcze nigdy nie było.

Do opracowania SEO360® wykorzystaliśmy metodyczne podejście SERVICE DESIGN, obejmujące trzy kluczowe etapy:

 1. Pytania do potencjalnych odbiorców usługi SEO360® (855 firm funkcjonujących na 36 rynkach) odnośnie bolączek i oczekiwań względem działań SEO i SXO.
 2. Pytania do potencjalnych odbiorców usługi SEO360® (855 firm funkcjonujących na 36 rynkach) odnośnie skuteczności dotychczasowej współpracy z innymi firmami oferującymi usługi SEO i SXO
 3. Badanie zakresu działań firm oferujących usługi SEO i SXO (327 firm funkcjonujących na 36 rynkach).
Oś czasu powstawania usługi SEO360

Metodologia badań

1. Metoda ankietowa w firmach korzystających z usług SEO lub SXO.

Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu metody ankietowej wśród firm korzystających z usług SEO lub SXO. Komunikacja z respondentami odbywała się za pośrednictwem telefonu oraz e-maila.

Dobór próby badawczej oparty został na następujących kryteriach:

 • Analiza wyników wyszukiwania Google dla wybranych zapytań w określonym kraju.
 • Eksploracja publikacji branżowych z danego kraju w celu wyodrębnienia firm reprezentujących daną branżę.
 • Analiza portfolio firm oferujących usługi SEO lub SXO.

2. Badanie firm konkurencyjnych oferujących usługi SEO lub SXO

W celu identyfikacji firm konkurencyjnych, które realizują działania SEO/SXO, zastosowano następujące metody doboru próby:

 • Firmy oferujące usługi SEO lub SXO wskazane przez uczestników badania ankietowego
 • Wyniki wyszukiwania Google oraz analiza danych dostępnych na LinkedIn.
 • Przegląd publikacji branżowych.

Zakres działań konkurencyjnych firm został szczegółowo zbadany z wykorzystaniem techniki mystery shopping, co pozwoliło na uzyskanie kompleksowego obrazu ich strategii SEO/SXO.

Prace na dobre wystartowały z początkiem 2019 roku, kiedy to wraz z całym zespołem SEOgroup rozpoczęliśmy badania na rynku europejskim wśród potencjalnych klientów tego produktu.

855

Firm

36

Krajów

Przebadaliśmy 855 firm z wszystkich kategorii branż, w tym e-commerce, z 36 krajów  europejskich.

Chcieliśmy, aby nasza usługa była spersonalizowana dla każdego biznesu, a jednocześnie uniwersalna. Tak, aby każdy przedsiębiorca w Europie mógł z naszą pomocą zwiększać ruch oraz sprzedaż na swojej stronie internetowej.

Odkrywanie – Etap pierwszy

Pytania do konsumentów dotyczące bolączek i oczekiwań względem działań SEO i SXO.

W trakcie badań rynku europejskiego, w których wzięło udział 855 firm z 36 krajów, udało nam się zidentyfikować kluczowe problemy, z którymi borykają się przedsiębiorcy przy współpracy z agencjami SEO.

Firmy biorące udział w badaniu zostały poproszone o wskazanie trzech największych problemów/braków związanych z dotychczasową współpracą z firmą świadczącą usługi SEO lub SXO w ciągu ostatnich 3 lat.

Poniżej prezentujemy ostateczny wynik wyrażony w proc. ukazujący, które problemy zostały uznane za najważniejsze przez większość  przedsiębiorstw.

Odkrywanie – Etap drugi

Pytanie do konsumentów odnośnie skuteczności dotychczasowej współpracy z firmami oferującymi usługi SEO /SXO.

Współpraca z agencją SEO

Wyniki ankiety prezentowały się następująco:

581

Firm korzystających z usług SEO

274

Firm korzystających z usług SXO

Firmy współpracujące z agencją SEO

285 = 49%

Firm zadowolonych z dotychczasowych działań SEO

296 = aż 51%

Firm niezadowolonych z dotychczasowych działań SEO

Firmy współpracujące z agencją SXO lub agencją SEO świadczącą usługi SXO

203 = 74%

Firm zadowolonych z dotychczasowych działań SXO

71 = 26%

Firm nieusatysfakcjonowanych z dotychczasowych działań SXO

Odkrywanie – Etap trzeci

Badanie zakresu działań firm oferujących usługi SEO i SXO.

W kolejnym etapie prac wykonaliśmy szereg badań wśród firm konkurencyjnych świadczących usługi SEO i SXO, ze szczególnym uwzględnieniem mystery shoppingu.

W każdym z 36 krajów europejskich przebadaliśmy przynajmniej 5 czołowych firm, które deklarowały świadczenie usług SEO bądź SXO.

327

Firm świadczących usługi SEO/SXO

36

Krajów

Kraje liczba badań

W poniższej tabeli przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych przez nas badań:

Kraje - wyniki badań

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowaliśmy następujące wnioski: 

 • Z badania wynika, że 68% firm (581 firm) współpracowało z agencjami SEO, ale tylko 49% z nich (285 firm) było zadowolonych z efektów tej współpracy. Oznacza to, że 51% firm (296 firm) nie było zadowolonych z działań SEO. To wskazuje na stosunkowo niską skuteczność standardowych usług SEO w spełnianiu oczekiwań klientów. Firmy oferujące usługi SEO realizują więc 32% oczekiwanej kompleksowości działań, a sama ich końcowa skuteczność wynosi 49%.
 • W przypadku SXO, 32% firm (274 firmy) potwierdziło współpracę z agencjami SXO, z czego 74% (203 firmy) było zadowolonych z osiągniętych KPI. To sugeruje, że SXO ma wyższą skuteczność (74%) w porównaniu do SEO (49%). Firmy oferujące działania SXO realizują je na poziomie 68% oczekiwanej kompleksowości, a szansa na zwiększenie sprzedaży poprzez ich realizację wynosi 74%.
 • Badanie 327 firm konkurencyjnych z 36 krajów europejskich wykazało, że wiele z nich posiada braki w kluczowych obszarach SEO, takich jak tworzenie strategii, analiza Customer Journey, badanie potrzeb konsumentów, plan content marketingowy czy estymacje, co wskazało nam  potencjalne obszary do poprawy i możliwości wyróżnienia się na rynku.

Efekt? Produkt SEO360®!

Na bazie tych badań powstało SEO360® – najbardziej kompleksowa usługa SEO w Europie, zapewniająca 100% skuteczność w zwiększaniu sprzedaży. To właśnie know-how oraz kompleksowe podejście zapewnia tę skuteczność.

Innowacyjność

Szczegółowe badania rynku europejskiego dostarczyły nam cennych informacji na temat najbardziej problematycznych aspektów usług SEO, a także ujawniły luki w istotnych dla firm korzystających z tego rodzaju usług obszarach.

Na podstawie tych wniosków, opracowaliśmy unikalne rozwiązanie – usługę SEO360®, która została zaprojektowana tak, aby w kompleksowy sposób odpowiadać na wyzwania stawiane przez nowoczesny rynek SEO, co czyni ją niezwykle wartościową dla naszych klientów.

Części składowe usługi SEO360®:

 • Dogłębna analiza zawierająca pełne “Customer Journey”
 • Rozbudowana strategia działań
 • Badanie potrzeb konsumentów
 • Plan content marketingowy
 • Realne estymacje
 • SEO Techniczne
 • Optymalizacja treści
 • User Experience i Conversion Rate Optimization
 • Link Building – Stałe linki z gwarancją ich utrzymania nawet po zakończonej umowie
 • Bieżąca Analiza Danych
 • Działania w całej Europie w ramach jednej umowy
 • Gwarancja wzrostu ruchu i przychodów zapisana w umowie

Wymienione wyżej części składowe odpowiadają więc w 100% potrzebom odbiorców!

Dlaczego?

SEO, według badania, posiada tylko 49% skuteczności i 32% kompleksowości w porównaniu do modelu SEO360®, który ma 100% skuteczności. SXO, z kolei, zawiera około 68% kompleksowości SEO360® , a szansa zwiększenia sprzedaży poprzez SXO wynosi nie więcej niż 74%. To sugeruje, że SXO jest bardziej skuteczne niż tradycyjne SEO, ale nadal pozostaje za modelem SEO360®.

3 kluczowe USP usługi SEO360®

Numer 1

Działania charakteryzuje najwyższy stopień kompleksowości spośród innych, podobnych usług na rynku, takich jak SEO czy SXO, co zostało poparte badaniami rynku europejskiego.

Numer 2

Gwarancja wzrostu sprzedaży – Klient otrzymuje gwarancję końcowego efektu, czyli wzrostu ruchu i przychodów / leadów.

Numer 3

Rozliczenia hybrydowe oparte o success fee – po osiągnięciu 100% zamierzonego celu, wyznaczane są kolejne oparte o rozliczenia w modelu success fee.

Nominacje i wyróżnienia:

 • Konkurs Polski Produkt Przyszłości®
 • TOP5 w semKRK 2023
 • TOP3 w Global Search Awards 2023
 • Agencja Digital Roku 2023 wg raportu Media & Marketing
Nagrody laury

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do obejrzenia filmu: