Co to jest Customer Journey i jak zbudować ścieżkę klienta w 7 krokach?

Zadbanie o usprawnienie ścieżki zakupowej klienta (Customer Journey) jest bardzo ważnym aspektem pod kątem zadowolenia klientów. Im prostsza i bardziej intuicyjna okaże się nawigacja Twojej witryny, tym więcej osób zdecyduje się na zakup i poleci Twoją firmę. Tego typu działania wpływają także na pozycjonowanie, ponieważ obejmują elementy UX, które są ściśle powiązane z SEO. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, co to jest Customer Journey oraz jak zbudować ścieżkę klienta w 7 krokach!

Customer Journey – co to jest?

Customer Journey, czyli podróż klienta, to termin określający pełną ścieżkę, którą podążasz od momentu pierwszego zetknięcia z marką aż do podjęcia decyzji o zakupie i późniejszych interakcji. Wymieniony proces obejmuje wszelkie punkty styku między klientem a marką.

Dlaczego warto analizować doświadczenia klientów?

Zalety wiążące się z analizą doświadczeń klientów na poziomie Customer Journey:

 • Zwiększenie satysfakcji klientów – poprzez identyfikację i rozwiązywanie problemów na różnych etapach interakcji, podnosząc ogólny poziom zadowolenia z oferowanych produktów i usług;
 • Poprawa lojalności klientów – dzięki zrozumieniu ich potrzeb i oczekiwań, umożliwiając tworzenie bardziej spersonalizowanych doświadczeń, które zwiększają prawdopodobieństwo ponownych zakupów;
 • Optymalizacja ścieżki zakupowej – poprzez analizę punktów styku klienta z marką i eliminowanie ewentualnych przeszkód (skraca to drogę od zainteresowania do decyzji zakupowej);
 • Wzrost efektywności działań marketingowych – umożliwiając precyzyjniejsze targetowanie komunikatów i ofert (skutkuje to lepszym wykorzystaniem budżetów reklamowych);
 • Ulepszenie oferty produktowej – na podstawie opinii i sugestii klientów, pozwalając na dostosowanie produktów do ich faktycznych preferencji i potrzeb;
 • Wczesne identyfikowanie trendów i zmian na rynku – dzięki ciągłemu monitorowaniu doświadczeń i opinii, usprawniając reakcję na nowe wymagania konsumentów;
 • Zwiększenie konkurencyjności – poprzez ciągłe doskonalenie doświadczeń klientów (pozwala to wyróżnić się na tle konkurencji i zbudować silniejszą pozycję na rynku).

Customer Journey – jak zbudować mapę podróży klienta w e-commerce? 7 kroków!

Aby zbudować mapę podróży klienta w e-commerce:

KROK 1: Zdefiniuj buyer personę

Polega to na stworzeniu szczegółowego profilu idealnego klienta, uwzględniającego potrzeby, zachowania, cele i wyzwania. Takie podejście umożliwia dostosowanie strategii marketingowej i sprzedażowej do rzeczywistych odbiorców Twoich produktów lub usług. Należy skupić się na zebraniu danych demograficznych, informacji o zachowaniach zakupowych, preferencjach oraz motywacjach, które napędzają decyzje zakupowe.

KROK 2: Stwórz mapę podróży klienta

Mapa powinna odzwierciedlać wszystkie punkty styku klienta z Twoją marką, w tym kanały cyfrowe, kontakt z obsługą klienta czy doświadczenia posprzedażowe. Celem jest wizualizacja procesu zakupowego z perspektywy klienta pozwalająca na identyfikację możliwości optymalizacji i personalizacji doświadczeń zakupowych. Skoncentruj się na uchwyceniu emocji, oczekiwań i potencjalnych problemów klientów na każdym etapie podróży.

KROK 3: Zidentyfikuj miejsca interakcji klienta z Twoją marką

Obejmuje to nie tylko bezpośrednie interakcje (np. odwiedziny na stronie internetowej, kontakt z obsługą klienta czy zakupy), ale również pośrednie kwestie, np. opinie w mediach społecznościowych czy rekomendacje w Google My Business.

KROK 4: Przeanalizuj każdy punkt kontaktu i oceń potencjalne doświadczenie klienta

Analiza każdego punktu kontaktu w podróży klienta umożliwia ocenę jakości doświadczeń oraz identyfikację potencjalnych problemów, które mogą wpływać na percepcję marki. Skoncentruj się na zrozumieniu, jak klient może czuć się na każdym etapie interakcji, jakie są jego oczekiwania i w jaki sposób aktualne doświadczenia odpowiadają tym oczekiwaniom.

KROK 5: Zaimplementuj działania poprawcze na podstawie zidentyfikowanych problemów

Proces ten wymaga przemyślanej strategii, która obejmuje wprowadzenie zmian mających na celu usunięcie przeszkód. Ważne, aby podejmowane działania były oparte na solidnych danych i analizach, zapewniając, że odpowiedzi na wyzwania są jak najbardziej skuteczne. Przykładowo, jeśli odkryjesz, że klienci napotykają trudności na etapie finalizacji zakupu, rozwiązaniem może być uproszczenie procesu checkout. Każde wprowadzone ulepszenie powinno być następnie monitorowane, aby ocenić jego wpływ na doświadczenie klienta.

KROK 6: Przemyśl, jakimi narzędziami będziesz mierzył skuteczność efektów i określ niezbędne KPI

Narzędzia analityczne (np. GA4) umożliwiają śledzenie zachowań użytkowników na stronie, identyfikację wzorców nawigacji oraz ocenę efektywności ścieżek konwersji. Warto w tym przypadku zwrócić uwagę na wskaźnik konwersji, średni czas spędzony na stronie, wskaźnik odrzuceń oraz wartość zamówienia. Dzięki kluczowym wskaźnikom efektywności ocenisz postępy i skuteczność działań.

KROK 7: Wykonuj regularne testy A/B i poprawiaj kluczowe wskaźniki efektywności

Regularne przeprowadzanie testów A/B pozwala na porównywanie różnych wersji elementów strony lub procesów zakupowych, w celu ustalenia, które z nich najlepiej odpowiadają potrzebom i preferencjom użytkowników.

Testy A/B mogą dotyczyć różnorodnych aspektów, od układu strony, poprzez treści i obrazy, aż po proces zakupu. Wyniki dostarczają cennych wskazówek umożliwiających dokonywanie informowanych decyzji dotyczących dalszych ulepszeń.

Budowa Customer Journey Map – skąd brać informacje?

W celu zbudowania Customer Journey Map, powinieneś czerpać informacje z różnych źródeł.

Źródło informacji Opis
Dane analityczne strony Zawiera informacje o zachowaniach użytkowników na stronie, ścieżkach nawigacji, źródłach ruchu.
Feedback klientów Opinie i sugestie zgłaszane bezpośrednio przez klientów, ankiety satysfakcji.
Social media Komentarze, posty i opinie na temat marki i produktów, analiza sentymentu.
Zespoły sprzedaży i obsługi klienta Wnioski i obserwacje dotyczące najczęstszych zapytań, problemów oraz potrzeb klientów.
Badania rynkowe Dane o trendach rynkowych, preferencjach konsumentów, testy produktów.
Analiza konkurencji Porównania ofert, strategii i doświadczeń klientów oferowanych przez konkurentów.
Sesje testowe z użytkownikami Informacje na temat użyteczności, intuicyjności interfejsu, problemy napotykane przez użytkowników.
Historia zakupów i interakcji Dane dotyczące poprzednich zakupów, preferencji produktowych, historii interakcji.

Przykłady Customer Journey Map – TOP 4

Spośród przykładów Customer Journey Map wyróżniamy:

Customer Journey Map w branży konsultacyjnej:

Customer Journey Map w branży konsultacyjnej przedstawia wykorzystanie aplikacji Smaply jako doskonałego środka komunikacyjnego.

Customer Journey Map w branży konsultacyjnej

Customer Journey Map w branży konsultacyjnej

Rządowa Customer Journey Map

Rządowa Customer Journey Map przedstawia przykład szukania nowych możliwości społecznych na poziomie gminnym lub rządowym.

Rządowa Customer Journey Map

Rządowa Customer Journey Map

Customer Journey Map w e-commerce

Customer Journey Map w e-commerce przedstawia ścieżkę klienta sklepów online.

Customer Journey Map w e-commerce

Customer Journey Map w e-commerce

Studencka Customer Journey Map

Studencka Customer Journey Map przedstawia doświadczenia ucznia lub klienta instytucji edukacyjnej.

Studencka Customer Journey Map

Studencka Customer Journey Map

Podsumowanie

Tworzenie mapy podróży klienta w e-commerce pozwala na dogłębne zrozumienie i optymalizację doświadczeń użytkowników. Proces ten rozpoczyna się od zdefiniowania buyer persony. Ważne jest także projektowanie mapy podróży wpływające na wizualizację całego procesu zakupowego. Istotne są dodatkowo testy A/B pozwalające dopasowywanie swojej strategii do doświadczeń klientów.

Customer Journey – FAQ

Jakie są najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat Customer Journey?

Co to jest Customer Journey?

Customer Journey, czyli podróż klienta, to kompleksowy proces, który opisuje ścieżkę klienta od pierwszego zetknięcia z marką, przez etap rozważania i zakupu, aż po etap finalizujący zakup włączając w to obsługę posprzedażową.

Dlaczego analiza Customer Journey jest ważna?

Analiza Customer Journey pozwala firmom na zidentyfikowanie kluczowych punktów styku i momentów decyzyjnych klientów. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie strategii marketingowych i sprzedażowych w taki sposób, aby lepiej spełniać potrzeby klientów, poprawiać ich doświadczenia, zwiększać konwersje oraz budować długotrwałe relacje.

Jak stworzyć mapę Customer Journey?

Tworzenie mapy Customer Journey rozpocznij od zrozumienia i zdefiniowania Twojej buyer persony. Następnie należy zidentyfikować wszystkie punkty styku klientów z marką oraz przeanalizować, jakie działania i emocje towarzyszą klientom na każdym etapie. Ważne jest również uwzględnienie feedbacku od klientów, aby zapewnić dokładność i kompleksowość mapy.

Jakie narzędzia są pomocne w analizie Customer Journey?

Do analizy Customer Journey często wykorzystuje się narzędzia analityczne, np. Google Analytics 4, które oferują wgląd w zachowania użytkowników na stronie. Warto również wspomnieć, iż narzędzia do zarządzania relacjami z klientami (CRM) mogą dostarczać danych o interakcjach i historii zakupów. Platformy do testowania A/B pozwalają z kolei na optymalizację doświadczeń użytkownika.

Jakie są główne etapy w Customer Journey?

Główne etapy w Customer Journey to świadomość, rozważanie, decyzja, zakup oraz lojalność. Każdy etap wiąże się z różnymi potrzebami i zachowaniami klientów, a optymalizacja doświadczeń na każdym z tych etapów jest jednym z najważniejszych aspektów pod kątem sukcesu firmy.

Jak można mierzyć sukces Customer Journey?

Sukces Customer Journey zmierzysz za pomocą różnych wskaźników efektywności (KPIs), np. wskaźniki konwersji, stopień zadowolenia klientów, wskaźnik retencji klientów, czy wartość życiowa klienta (Customer Lifetime Value, CLV). Metryki te pomagają ocenić, jak dobrze firma spełnia oczekiwania klientów na różnych etapach ich podróży.

Cały proces jest relatywnie trudnym zadaniem, jednak korzystając z pomocy agencji marketingowej, zdecydowanie uprościsz sobie zadanie. Wypełnij formularz kontaktowy i postaw na przemyślane działania marketingowe:

  5/5 - (2 ocen)
  0 komentarzy:

  Dodaj komentarz

  Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
  Feel free to contribute!

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *