KPI – co to jest? 35 przykładów w e-commerce, SEO i marketingu!

,

KPI (ang. Key Performance Indicators) pozwalają na monitorowanie postępów i efektywności kampanii oraz identyfikowanie obszarów, które wymagają optymalizacji lub poprawy.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co to jest KPI?
 • Jakie są najważniejsze metryki KPI?
 • Dlaczego warto wykorzystywać KPI w e-commerce?
 • Jak wyznaczyć KPI?
 • Jak mierzyć i prezentować KPI?
 • Jakie są przykłady KPI w e-commerce, SEO i marketingu?

Zrozumienie tematu KPI wraz ze stosowaniem Kluczowych Wskaźników Wydajności pozwoli na bardziej świadomie kierowanie strategiami marketingowymi oraz skuteczniejsze alokowanie budżetu.

Przeczytaj nasz wpis i wprowadź swój biznes na wyższy poziom. Zachęcamy do lektury!

KPI – co to jest?

KPI (Kluczowe Wskaźniki Wydajności) to metryki, które pozwalają na ocenę efektywności i skuteczności różnych działań i procesów w firmie. Służą do monitorowania postępów w osiąganiu celów strategicznych i operacyjnych organizacji.

Dla Twojego przedsiębiorstwa oznacza to możliwość precyzyjnego śledzenia wyników i identyfikowania obszarów do poprawy.

Przykładowo, w e-commerce ważnym KPI może być współczynnik konwersji, który pokazuje, ile odwiedzin strony przekłada się na faktyczne zakupy.

W SEO kluczowymi wskaźnikami są pozycje słów kluczowych w wynikach wyszukiwania oraz ilość organicznego ruchu na stronie, który możesz sprawdzić np. w Ahrefs.

Zdj 1. Weryfikacja jednego z kluczowych KPI w Ahrefs.Źródło: app.ahrefs.com

Zdj 1. Weryfikacja jednego z kluczowych KPI w Ahrefs. Źródło: app.ahrefs.com

Prawidłowo dobrany zestaw KPI pozwala na optymalizację działań, maksymalizację zysków oraz efektywne zarządzanie zasobami i budżetem w Twoim biznesie.

Najważniejsze metryki KPI – 7 przykładów

Najważniejsze metryki KPI pomogą monitorować kluczowe obszary działalności Twojego przedsiębiorstwa. Są to m.in.:

 1. Wskaźnik konwersji – pokazuje, jaka część użytkowników przekształca się w klientów. Optymalizując go, zwiększasz rentowność swojej firmy;
 2. Koszt pozyskania klienta (CAC) – pozwala zrozumieć, ile środków finansowych jest potrzebnych na pozyskanie jednego nowego klienta. Im niższy CAC, tym lepsza wydajność Twojego przedsiębiorstwa;
 3. Średnia wartość zamówienia (AOV) – prezentuje, ile średnio pieniędzy klienci wydają przy każdym zakupie. Zwiększenie AOV maksymalizuje przychody w firmach;
 4. Pozycja w wyszukiwarkach – wysoka pozycja słów kluczowych w wyszukiwarkach oznacza lepszą widoczność i większy ruch organiczny. Można to łatwo sprawdzić w Ahrefs w sekcji Organic keywords;
Zdj 2. Sprawdzenie pozycji słów kluczowych w wyszukiwarkach jako badanie jednego z kluczowych wskaźników KPI.Źródło: app.ahrefs.com

Zdj 2. Sprawdzenie pozycji słów kluczowych w wyszukiwarkach jako badanie jednego z kluczowych wskaźników KPI. Źródło: app.ahrefs.com

 1. Wskaźnik rezygnacji (tzw. churn rate) – pokazuje, jak wielu klientów traci Twoja firma w określonym czasie. Niski wskaźnik rezygnacji oznacza wysoką lojalność klientów;
 2. Retencja klientów – mierzy, jak długo klienci pozostają związani z Twoją marką. Wysoka retencja oznacza dłuższą życiową wartość klienta (CLV);
 3. ROI (Return on Investment) – obrazuje, jak efektywnie Twoja firma zarządza inwestycjami. Wysoki ROI oznacza, że inwestycje przynoszą korzyści finansowe.

Zastosowanie tych metryk umożliwi bardziej świadome podejmowanie decyzji biznesowych oraz dostosowywanie strategii w celu maksymalizacji wyników i zysków Twojego przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto wykorzystywać KPI w e-commerce?

Wykorzystanie KPI w branży e-commerce jest istotnym rozwiązaniem pod kątem monitorowania i optymalizacji działalności Twojego sklepu internetowego.

KPI pozwalają na precyzyjne mierzenie efektywności działań marketingowych, operacyjnych i sprzedażowych. Dzięki nim możesz zrozumieć, które elementy Twojej strategii przynoszą największe korzyści, a które wymagają poprawy lub optymalizacji.

Dla przykładu: współczynnik konwersji, średnia wartość zamówienia czy koszt pozyskania klienta dostarczają konkretnych danych, na podstawie których możesz podejmować świadome decyzje biznesowe.

Wykorzystując KPI, masz możliwość skoncentrowania zasobów i budżetu na najbardziej dochodowych działaniach, co prowadzi do wzrostu rentowności i konkurencyjności Twojego e-commerce.

Jak wyznaczyć KPI? – pomocne pytania

Wyznaczając KPI, musisz zadać sobie szereg pytań pozwalających na precyzyjne określenie, które wskaźniki są najważniejsze w zakresie osiągania założonych celów biznesowych.

Kluczowe pytania, które powinieneś sobie zadać przy wyznaczaniu KPI:

 • Czy wyznaczone KPI są mierzalne? – Czy możesz je zmierzyć w sposób konkretny i spójny?
 • Czy KPI są aktualne? – Czy dostarczają danych w okresach, które są dla Ciebie istotne?
 • Czy KPI są realne? – Czy jesteś w stanie wpłynąć na te wskaźniki swoimi działaniami?
 • Czy KPI są istotne? – Czy wspierają osiąganie Twoich celów biznesowych?
 • Czy wyznaczone KPI są spójne z celami biznesowymi? – Czy pomagają w osiągnięciu kluczowych celów strategicznych Twojej firmy?
 • Czy wiesz, jakie działania wpłyną na poprawę KPI? – Czy jesteś w stanie zidentyfikować i zaimplementować konkretny plan działania?
 • Czy KPI jest dostępny dla odpowiednich osób w organizacji? – Czy osoby, które mogą wpłynąć na poprawę wskaźnika, mają do niego dostęp?
 • Jakie są źródła danych do mierzenia KPI? – Czy dane są rzetelne, dostępne i aktualne?
 • Czy zdefiniowałeś, co jest sukcesem, a co porażką dla każdego KPI? – Czy wiesz, jakie wartości wskaźnika oznaczają sukces, a jakie wymagają poprawy?
 • Jak konkretne KPI wpływają na inne wskaźniki i cele? – Czy poprawa jednego KPI może wpłynąć na pogorszenie innego?

Prezentowanie i mierzenie KPI – jak zrobić to poprawnie?

Jak poprawnie mierzyć i prezentować KPI? W tym celu wykorzystaj m.in.:

 • Google Data Studio,
 • Tableau,
 • Microsoft PowerBi,
 • Klipfolio.

Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Google Data Studio

Google Data Studio jest narzędziem do wizualizacji danych, które pozwala na tworzenie interaktywnych dashboardów i raportów. Dzięki integracji z innymi produktami Google (np. Google Analytics 4), możesz łatwo zaimportować i przeanalizować dane. To szczególnie przydatne pod kątem precyzyjnego mierzenia i prezentowania Twoich KPI. Z jego pomocą, dostosujesz wykresy i tabele w taki sposób, aby idealnie odpowiadały Twoim potrzebom oraz skoncentrujesz się na kluczowych metrykach napędzających Twój biznes.

Zdj 3. Wykorzystanie Google Data Studio w praktyce.Źródło: www.lookerstudio.google.com

Zdj 3. Wykorzystanie Google Data Studio w praktyce. Źródło: www.lookerstudio.google.com

Tableau

Tableau to zaawansowane oprogramowanie do analizy i wizualizacji danych umożliwiające odkrywanie ukrytych wzorców i trendów informacyjnych. Pozwala na tworzenie skomplikowanych wizualizacji danych oraz interaktywnych dashboardów, które mogą pomóc w dogłębnej analizie KPI oraz w wyciąganiu wniosków dotyczących Twojej działalności. Jego elastyczność i możliwość integracji z różnymi źródłami danych sprawiają, że jest to idealne narzędzie dla zaawansowanych użytkowników.

Zdj 4. KPI dashboard w Tableau.Źródło: www.tableau.com

Zdj 4. KPI dashboard w Tableau. Źródło: www.tableau.com

Microsoft PowerBi

Microsoft Power BI to narzędzie typu business intelligence oferujące zaawansowane możliwości analizy i wizualizacji danych. Dzięki zintegrowanym możliwościom AI, możesz generować prognozy oraz odkrywać ukryte korelacje pomiędzy danymi.

Instrument ten umożliwia prezentowanie KPI w przejrzysty sposób, pomagając w monitorowaniu postępów oraz podejmowaniu opartych na danych decyzji. Wyróżnia je przede wszystkim elastyczność oraz liczne możliwości dostosowania Kluczowych Wskaźników Wydajności do naszych preferencji i dokładne przedstawienie ich na wykresach.

Zdj 5. Wykorzystanie Microsoft PowerBi w praktyce.

Zdj 5. Wykorzystanie Microsoft PowerBi w praktyce. Źródło: https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/visuals/power-bi-visualization-kpi?tabs=powerbi-desktop

Klipfolio

Klipfolio to innowacyjne narzędzie do dashboardów, specjalizujące się w dostarczaniu real-time insights. Możesz w tym przypadku korzystać z różnych źródeł danych, aby tworzyć spersonalizowane dashboardy, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.

Klipfolio jest szczególnie użyteczne w zakresie monitorowania i analizowania KPI w czasie rzeczywistym, pozwalając na szybkie reagowanie i optymalizację działań.

Zdj 6. Weryfikacja KPI w Klipfolio.

Zdj 6. Weryfikacja KPI w Klipfolio. Źródło: https://www.klipfolio.com/resources/dashboard-examples/executive/kpi-dashboard

35 przykładów KPI w e-commerce, SEO i marketingu

Jakie są przykłady KPI w e-commerce, SEO i marketingu?

Przykłady KPI w e-commerce:

1. Wskaźnik konwersji,

2. Średnia wartość koszyka,

3. Koszt pozyskania klienta (CAC),

4. Wartość życiowa klienta (CLV),

5. Wskaźnik zwrotów towarów,

6. Wskaźnik rezygnacji (Churn Rate),

7. Liczba transakcji na użytkownika,

8. Czas spędzony na stronie,

9. Procent nowych wizyt,

10. Wskaźnik klikalności (CTR),

11. Procent zamówień z urządzeń mobilnych,

12. Zysk brutto z transakcji.

Przykłady KPI w SEO:

13. Pozycja strony w wyszukiwarce,

14. Ilość organicznego ruchu,

15. CTR w wynikach organicznych,

16. Czas spędzony na stronie,

17. Bounce rate,

18. Liczba linków zwrotnych,

19. Konwersje z ruchu organicznego,

20. Liczba słów kluczowych na stronie,

21. Optymalizacja pod kątem urządzeń mobilnych,

22. Ładowanie strony,

23. Dostępność strony,

24. Liczba zaindeksowanych podstron.

Zdj 7. Weryfikacja liczby zaindeksowanych podstron w Google Search Console.Źródło: search.google.com

Zdj 7. Weryfikacja liczby zaindeksowanych podstron w Google Search Console. Źródło: search.google.com

Przykłady KPI w marketingu:

25. ROI kampanii marketingowej,

26. Koszt pozyskania leada,

27. Konwersja leadów,

28. Wskaźnik otwarć e-maili,

29. Wskaźnik klikalności (CTR),

30. Koszt za kliknięcie (CPC),

31. Stopa konwersji landing page,

32. Liczba nowych subskrybentów newslettera,

33. Liczba udostępnień w mediach społecznościowych,

34. Liczba wygenerowanych leadów z mediów społecznościowych,

35. Zasięg postów w mediach społecznościowych.

Dobór odpowiednich KPI, ich analiza i optymalizacja pozwolą Ci na maksymalizację wyników i osiąganie założonych celów biznesowych.

Podsumowanie artykułu o KPI

Kluczowe Wskaźniki Wydajności, czyli KPI, są niezbędnymi narzędziami umożliwiającymi ocenę i optymalizację różnych aspektów działalności Twojego przedsiębiorstwa (np. ruchu z Google, liczby kliknięć oraz konkretnych zysków ujętych w brutto lub netto.

Dostarczają one precyzyjnych danych, umożliwiających świadome podejmowanie decyzji oraz alokowanie zasobów tam, gdzie przynoszą one największe korzyści.

Pamiętaj, że finalnie istotne jest nie tylko monitorowanie KPI, ale przede wszystkim ich optymalizacja i implementacja zmian prowadzących do rozwoju Twojego biznesu. Bez efektywnego wykorzystania KPI, Twoja firma może przeoczyć kluczowe informacje i szanse na zysk i rozwój.

Jeżeli chcesz uzyskać przewagę konkurencyjną i stać się branżowym liderem, niezależnie od branży, w której działasz – wypełnij poniższy formularz kontaktowy:

FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące KPI

Jakie są najczęstsze pytania i odpowiedzi w tematyce KPI?

Co to są KPI?

KPI (Kluczowe Wskaźniki Wydajności) są metrykami wykorzystywanymi do mierzenia efektywności i skuteczności działań w różnych obszarach działalności firmy. Pozwalają na monitorowanie postępów w realizacji celów oraz identyfikację obszarów do poprawy.

Dlaczego KPI są ważne?

Mierząc KPI określisz, czy Twoje działania są zgodne z wyznaczonymi celami i strategią firmy. Kluczowe Wskaźniki Wydajności dają możliwość szybkiego zidentyfikowania problemów, oceny efektywności działań i wprowadzenia niezbędnych korekt. Bez KPI, trudno jest mierzyć sukces i dokonywać świadomych decyzji biznesowych opartych na rzetelnych informacjach.

Jakie KPI są najważniejsze?

Najważniejsze KPI zależą od specyfiki Twojego biznesu i branży, w której działasz. Zazwyczaj obejmują one wskaźniki związane z finansami, procesami wewnętrznymi oraz innowacją i rozwojem. Są to m.in. współczynnik konwersji, ROI oraz wskaźnik satysfakcji klienta.

Jak wybrać odpowiednie KPI dla mojego biznesu?

W celu wyboru odpowiedniego KPI biznesowego, musisz zdefiniować cele strategiczne i operacyjne Twojej firmy. Następnie określ metryki, które najlepiej odzwierciedlają postępy w osiąganiu tych celów. Wybrane KPI powinny być mierzalne, osiągalne, istotne i wyznaczone do realizacji w konkretnych terminach.

Jak analizować KPI?

Analizując KPI, skoncentruj się na porównaniu rzeczywistych wyników z wyznaczonymi celami. Używaj narzędzi analitycznych (np. Google Data Studio czy Tableau), aby wizualizować dane i identyfikować wzorce, trendy i anomalie. Analiza powinna prowadzić do wniosków i działań mających na celu optymalizację wydajności.

5/5 - (2 ocen)
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *