ROI – co to jest?

,

Każdy przedsiębiorca prowadzący biznes (zwłaszcza e-commerce) powinien mierzyć, czy nakłady poniesione na inwestycje są opłacalne. Monitorując opłacalność inwestycji w prosty sposób można zmierzyć, czy budżet przeznaczony na działania reklamowe jest efektywnie wydawany.

Do tego niezbędnym wskaźnikiem będzie właśnie ROI.

O czym mówi wskaźnik ROI i dlaczego warto go mierzyć?

ROI (Return on investment) – zwrot nakładów poniesionych na inwestycję. Wskaźnik ROI mówi nam jaki zysk generuje nam każda wydana złotówka. Bardzo często wykorzystywany jest do mierzenia efektywności działań z zakresu marketingu efektywnościowego, czyli Performance Marketingu, ale także SEO. W praktyce jest tak, że różne kampanie mogą przynosić różne poziomy zwrotu, dlatego warto ich efekty mierzyć na bieżąco – i podejmować działania optymalizacyjne.

ROI obliczamy:

ROI = zysk netto/ całkowite nakłady inwestycyjne x 100

Wskaźnik podawany jest w procentach.

Jak interpretować wartość wskaźnika?

Dodatni wskaźnik mówi nam o rentowności inwestycji – jeżeli ROI wyjdzie nam na poziomie 80% oznacza to, że z każdej wydanej złotówki otrzymujemy 0,80 groszy zysku.

W ujęciu tym niezwykle istotne jest to, aby uwzględnić wszystkie realnie poniesione koszty (a precyzyjniej mówiąc nakłady, gdyż jak wiemy nie każdy nakład jest bezpośrednio kosztem, np. zakup środka trwałego), a nie tylko budżet reklamowy. Wówczas wskaźnik pokaże nam realny zysk.

Ujemny – jeżeli wskaźnik ROI jest ujemny, oznacza, że nasza inwestycja nie jest opłacalna.

ROI, a poziom konwersji – w celu dokładnego mierzenia wskaźnika ROI bardzo istotne jest również mierzenie poziomu konwersji z prowadzonych działań, np. najlepiej konwertujące słowa kluczowe, kampanie, zakupy, rejestracje – to co jest dla nas najważniejsze z punktu widzenia biznesowego. Śledzenie konwersji pozwoli określić rentowność słowa kluczowego, kampanii oraz określić współczynnik konwersji i koszt konwersji – w tym celu można wykorzystać bezpłatne narzędzie analityczne Google Analytics.

Przykład:

Sklep internetowy sprzedający artykuły dla zwierząt wygenerował zysk netto ze sprzedaży na poziomie 10 000 zł. Do tego poniósł koszty związane z reklamą Google Ads w wysokości 3000 zł oraz koszty dostawy na poziomie 2000 zł.

ROI = 10 000 /5000 x 100

ROI = 200% – oznacza to, że na każdy zainwestowany 1000 zł przypada dodatkowe 2000 zł zysku.

ROI a ROAS – różnice

Mówiąc o wskaźniku ROI, warto również wspomnieć o wskaźniku ROAS, który mówi nam jaki jest zwrot kosztów poniesionych na reklamę. W odniesieniu do ROI daje on „węższy pogląd”, ponieważ pokazuje jedynie zwrot kosztów poniesionych na reklamę. Nie uwzględnia kosztów w szerszej perspektywie, dlatego ROI jest bardziej precyzyjny.

Jak obliczyć ROAS?

ROAS = Przychody/ koszty x 100.

ROI, czy ROAS?

Warto mierzyć i monitorować oba wskaźniki. ROAS da nam kontrolę nad kosztami kampanii, natomiast ROI pozwoli nam zmierzyć, czy działania są rentowne i czy warto nadal w nie inwestować. Stały monitoring obu wskaźników pozwoli spojrzeć z szerszej perspektywy na prowadzone działania reklamowe.

Podsumowanie

ROI = zysk z reklamy,

ROAS = przychód z reklamy.

ROI zdecydowanie warto mierzyć na bieżąco. Prowadząc sprzedaż w internecie, inwestując w działania reklamowe, będziemy mieli stały nadzór nad efektywnością kampanii, będziemy wiedzieli ile zysku generują nam działania reklamowe – co będzie miało realny wpływ na rozwój naszego biznesu oraz wzrost sprzedaży.

4.3/5 - (6 ocen)
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *