ROAS

Return On Ad Spend o akronimie ROAS pozwala zorientować się, z jakim zwrotem wiąże się prowadzenie określonej kampanii reklamowej. W niektórych przypadkach możliwe jest nawet wykazanie wskaźnika zwrotu dla konkretnej, pojedynczej kreacji.

ROAS to – najprościej mówiąc – iloraz przychodu uzyskanego dzięki reklamie oraz jej kosztów. Może być on wyrażony za pomocą wartości liczbowych lub procentowych. ROAS wraz z innym wskaźnikiem – ROI, pomagają ocenić opłacalność prowadzenia działań reklamowych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *