Wprowadzone przez Alina Balcerek

Jak udostępnić konto w Google Ads?

Zlecenie agencji reklamowej optymalizacji lub kompleksowego przygotowania kampanii reklamowej w Google Ads wiąże się, w przypadku kiedy jesteśmy już właścicielami konta w systemie, z koniecznością nadania dostępu specjalistom ze strony agencji.  Aby móc przydzielić użytkownikowi dostęp do konta konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień – trzeba być administratorem konta Google Ads. Co istotne,  dostęp można nadać […]