Web scraping – co to jest i do czego można go wykorzystać?

,

Web scraping to technika ekstrakcji danych z witryn internetowych. Znając strukturę HTML i CSS danej strony, możesz „zdjąć” z niej konkretne informacje. Umiejętność ta staje się niezbędna szczególnie w kontekście ery „Big Data” do analizy informacji, monitoringu konkurencji oraz przygotowywania baz danych. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, czym jest web scraping oraz do czego można go wykorzystać!

Co to jest web scraping i na czym polega?

Web scraping to technika pozyskiwania danych z witryn internetowych. Polega na automatycznym przeszukiwaniu stron, analizie ich kodu źródłowego oraz ekstrakcji interesujących Cię informacji. Używając języków programowania, np. Python czy JavaScript, oraz odpowiednich bibliotek, możesz przeskanowywać zawartość stron i zapisywać dane w pożądanym formacie.

Głównym celem web scrapingu jest transformacja informacji dostępnych na stronie internetowej w ustrukturyzowane zestawy danych. Aby skutecznie przeprowadzić scraping, musisz zrozumieć strukturę HTML i CSS danego serwisu. Pamiętaj jednak, aby zawsze sprawdzić zasady korzystania z witryny oraz przestrzegać prawa w zakresie gromadzenia danych.

Zdj 1. Definicja web scrapingu pochodząca z Wikipedii.

Zdj 1. Definicja web scrapingu pochodząca z Wikipedii. Źródło: en.wikipedia.org/wiki/Web_scraping

Do czego można wykorzystać web scraping?

Zastosowania web scrapingu:

 • Analiza konkurencji – monitorowanie cen, dostępności produktów oraz opinii klientów konkurencyjnych firm;
 • Badania rynkowe – zbieranie danych o trendach, preferencjach klientów i rynkowych zmianach;
 • Monitorowanie zmian na stronach – wykrywanie aktualizacji treści, nowych produktów oraz ogłoszeń;
 • Budowa baz danych – tworzenie spersonalizowanych baz informacji do dalszej analizy czy też działania;
 • SEO i analiza ruchu – zbieranie informacji o pozycjonowaniu stron, słowach kluczowych i backlinkach.

Korzystając z web scrapingu, zyskujesz dostęp do szerokiej gamy danych, które możesz wykorzystać w różnorodny sposób.

Web scraping – zalety i wady

Jakie są zalety i wady web scrapingu?

Web scraping – zalety

Zalety web scrapingu:

 • Szybkość i efektywność – pozyskiwanie dużych ilości danych w krótkim czasie;
 • Dostęp do niestrukturyzowanych danych – przekształcanie informacji z witryn w użyteczne, ustrukturyzowane zestawy danych;
 • Elastyczność – możliwość dostosowywania procesów scrapingu do konkretnych potrzeb;
 • Redukcja kosztów – automatyzacja procesów zbierania danych, eliminująca potrzebę ręcznego gromadzenia informacji;
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym – śledzenie zmian na stronach internetowych niemal natychmiast po ich wystąpieniu;
 • Integracja z innymi narzędziami – możliwość łączenia danych ze scrapingu z systemami analizy, bazami danych czy narzędziami do wizualizacji.

Web scraping – wady

Wady web scrapingu:

 • Ograniczenia prawne – nie wszystkie strony pozwalają na scraping, a nieprzestrzeganie tych zasad może prowadzić do konsekwencji prawnych;
 • Problemy z jakością danych – istnieje ryzyko pozyskiwania nieprecyzyjnych, nieaktualnych lub niekompletnych danych (np. ze względu na regularne aktualizacje witryn);
 • Wysokie zużycie zasobów – intensywny scraping obciąża serwery (w niektórych przypadkach prowadzi to do blokad);
 • Etyczne dylematy – scraping nie zawsze jest etycznie akceptowalny, zwłaszcza gdy dotyczy danych osobowych czy prywatnych informacji.

Web scraping – 5 dobrych praktyk

Jakie są dobre praktyki web scrapingu?

1. Sprawdź, które części witryny są dostępne do scrapingu, a które zabronione

Plik robots.txt jest standardowym sposobem komunikacji witryn internetowych z robotami sieciowymi, określającym zasady dostępu do różnych sekcji witryny. Nieprzestrzeganie wytycznych może prowadzić do blokad serwerowych.

2. Unikaj nadmiernego obciążania serwerów (stosuj przerwy między zapytaniami)

Nadmierna liczba zapytań w krótkim czasie może spowodować, że zostaniesz uznany za bota. Poskutkuje to blokadą. Ważne jest, aby dostosować częstotliwość zapytań w taki sposób, aby była akceptowalna dla odwiedzanych witryn.

3. Używaj nagłówka User-Agent, aby jasno określić, kim jesteś i do czego służą Twoje działania

Nagłówek User-Agent informuje serwer, jaka aplikacja wysyła zapytanie. Klarowna i uczciwa identyfikacja pomaga w budowie zaufania ze strony właścicieli serwerów.

4. Zbieraj i przechowuj tylko te informacje, które są naprawdę potrzebne do realizacji Twojego celu

Gromadzenie zbędnych danych nie tylko zajmuje miejsce, ale może również naruszać RODO. Skup się tylko na tym, czego naprawdę potrzebujesz.

5. Omijaj informacje osobiste, chyba że masz na to wyraźną zgodę

Dane wrażliwe są chronione wieloma przepisami prawnymi. Nieautoryzowane zbieranie i przechowywanie prowadzi do poważnych konsekwencji prawnych.

Web scraping – czy jest legalny oraz etyczny?

Web scraping jako technika pozyskiwania danych nie jest w sobie ani legalna, ani nielegalna. Legalność zależy od sposobu wykorzystania, celu oraz od standardów odwiedzanej witryny.

Kluczową kwestią jest przestrzeganie zasad określonych w pliku robots.txt na danej stronie oraz lokalnych przepisów o ochronie danych i prawach autorskich. Wiele firm uważa scraping za naruszenie ich praw, zwłaszcza pod kątem kopiowania treści.

Etyczność scrapingu jest bardziej skomplikowaną kwestią. Wiele osób postrzega web scraping jako negatywne zjawisko, gdyż może on prowadzić do naruszeń prywatności, przeciążeń serwerów czy kradzieży treści. Sugerujemy, aby podejść do scrapingu z odpowiedzialnością, z szacunkiem dla danych źródeł i zawsze mieć na uwadze etyczne aspekty działania.

Zdj 2. Legalność web scrapingu z punktu widzenia Apify.

Zdj 2. Legalność web scrapingu z punktu widzenia Apify. Źródło: blog.apify.com/is-web-scraping-legal/

Jakie są najlepsze narzędzia do web scrapingu?

Spośród najlepszych narzędzi do web scrapingu możemy wymienić m.in.:

 • Scrapy – narzędzie do scrapingu napisane w Pythonie (oferuje pełną kontrolę nad całym procesem, umożliwiając ekstrakcję danych z wielu stron jednocześnie oraz sprawne przechodzenie przez formularze);
 • Beautiful Soup – biblioteka Pythona dedykowana do przeszukiwania oraz manipulacji drzewem HTML i XML (doskonale współpracuje z różnymi parserami, np. lxml czy html.parser, będąc jednym z najbardziej elastycznych narzędzi do analizy dokumentów);
 • Selenium – skuteczne rozwiązanie do scrapingu stron z dynamiczną zawartością generowaną przez JavaScript (za pomocą przeglądarek sterowanych programowo symuluje interakcje użytkownika z witryną);
 • Octoparse – narzędzie wizualne do scrapingu, umożliwiające zbieranie danych bez konieczności pisania kodu; posiada wbudowane funkcje omijania captcha, rotacji IP oraz przechodzenia przez struktury stron krok po kroku;
 • Common Crawl – zbiór danych zawierający miliardy stron internetowych (jest to gotowy zasób, pozwalający na analizę zawartości sieci Web bez bezpośredniego scrapingu witryn).

Wybierając narzędzie do scrapingu, warto dostosować je do specyfiki projektu oraz Twoich umiejętności technicznych. Najlepsze efekty daje połączenie kilku z wymienionych narzędzi (np. Scrapy oraz Common Crawl).

W jaki sposób strony internetowe zabezpieczają się przed web scrapingiem?

Strony internetowe implementują różne mechanizmy w celu zabezpieczenia się przed web scrapingiem, m.in.:

 • Stosują pliki robots.txt – określające, które części witryny mogą być indeksowane przez roboty;
 • Wprowadzają też ograniczenia – w oparciu o nagłówek User-Agent, blokując dostęp nieznanych lub podejrzanych botów;
 • Używają CAPTCHA – w celu wykrycia i zablokowania automatycznych skryptów.

Tradycyjne metody scrapingu może również utrudnić dynamiczne generowanie treści za pomocą JavaScript. Zachęcamy również do ograniczenia liczby żądań z jednego adresu IP w określonym czasie, czyli wdrożenie tzw. rate limiting.

Zdj 3. Dokładny opis najpopularniejszych zabezpieczeń CAPTCHA na stronach WWW.

Zdj 3. Dokładny opis najpopularniejszych zabezpieczeń CAPTCHA na stronach WWW. Źródło: www.radware.com/cyberpedia/bot-management/captcha/

Podsumowanie

Web scraping to narzędzie pozyskiwania danych z witryn internetowych. Jego wykorzystanie wiąże się z pewnym ryzykiem – zarówno na stopie prawnej, jak i etycznej, natomiast odpowiednie zastosowanie wiąże się z licznymi korzyściami (np. pod kątem SEO).

Etyczne i odpowiedzialne podejście do web scrapingu zagwarantuje dostęp do cennych informacji, jednocześnie minimalizując potencjalne konflikty. Sugerując się właściwymi technikami i wdrażając dobre praktyki web scrapingu, możesz maksymalnie wykorzystać potencjał tej metody, jednocześnie pozostając w zgodzie z normami oraz standardami branżowymi.

Umów się na konsultację marketingową ze specjalistami SEOgroup:

  FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi [Web Scraping]

  Jakie są najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat web scrapingu?

  1. Co to jest web scraping?

  Web scraping to technika ekstrakcji danych z witryn internetowych. Umożliwia automatyczne pozyskiwanie informacji z różnych źródeł online, przekształcając je w ustrukturyzowane zestawy danych do dalszej analizy lub wykorzystania.

  2. Czy web scraping jest legalny?

  Legalność web scrapingu zależy od wielu czynników, np. lokalne przepisy prawne, treść pliku robots.txt na stronie czy rodzaj pozyskiwanych danych.

  3. Jakie narzędzia są używane do web scrapingu?

  Istnieje wiele narzędzi do scrapingu, w tym biblioteki programistyczne, np. Beautiful Soup czy Scrapy w Pythonie. Ponadto dostępne są narzędzia komercyjne i Open Source, umożliwiające scrapowanie bez kodowania (np. WebScraper.io, Octoparse czy ParseHub).

  4. Czy web scraping jest trudny do nauczenia?

  Podstawy scrapingu są stosunkowo proste, natomiast skomplikowane projekty wymagają zaawansowanej wiedzy z zakresu programowania, sieci oraz struktury stron internetowych. Na rynku dostępne są kursy i materiały, ułatwiające naukę (np. „Python Web Scraping Cookbook” autorstwa Michael Heydt).

  5. Jak uniknąć blokady podczas web scrapingu?

  Ogranicz częstotliwość zapytań, skorzystaj z rotacji adresów IP (w tym z VPN-ów) oraz zidentyfikuj się poprzez nagłówek User-Agent. Ponadto przestrzegaj wskazówek z pliku robots.txt i staraj się nie obciążać nadmiernie serwerów.

  6. Czy mogę scrapować dowolną stronę?

  Nie każda strona zezwala na scraping. Wiele witryn dysponuje mechanizmami obronnymi przed takimi działaniami. Niektóre z kolei zabraniają scrapingu regulaminowo. Dlatego zawsze sprawdzaj robots.txt i szanuj ograniczenia.

  7. Jakie są główne zastosowania web scrapingu?

  Web scraping wyróżnia się zastosowaniami w wielu dziedzinach, od analizy konkurencji, przez badania rynkowe, po monitorowanie treści. Pozwala na automatyczne zbieranie danych, które posłużą do analizy, przetwarzania oraz prezentowania na różnorodne sposoby.

  8. Jak zabezpieczyć swoją stronę przed web scrapingu?

  Zabezpieczanie strony przed scrapowaniem obejmuje różne strategie, m.in. wprowadzenie CAPTCHA, dynamiczne generowanie treści za pomocą JavaScriptu, rate limiting oparty na adresie IP czy też analiza zachowań użytkowników w celu wykrycia nietypowych sekwencji działań typowych dla botów.

  9. Czy web scraping obciąża serwery strony źródłowej?

  Intensywny web scraping może powodować znaczące obciążenie serwerów strony źródłowej, jednak nie stanowi to reguły. W niektórych przypadkach tego typu działania prowadzą do spowolnienia działania strony poprzez jej znaczące przeciążenie.

  10. Jakie są różnice między web scrapingiem a API?

  API (Application Programming Interface) to zestaw zasad i protokołów umożliwiających aplikacjom komunikowanie się między sobą. Wiele firm udostępnia API, przez które można legalnie uzyskiwać dostęp do danych. Web scraping natomiast polega na ekstrakcji informacji bezpośrednio ze stron internetowych. Jest to mniej stabilne i wiąże się z ryzykiem naruszenia praw autorskich czy regulaminów stron.

  Oceń
  0 komentarzy:

  Dodaj komentarz

  Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
  Feel free to contribute!

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *