Cykl życia produktu w marketingu – czym jest? Przykłady

,

Jeżeli wprowadzasz nowy produkt na rynek lub chcesz zbadać na jakim etapie Cyklu jest Twój produkt – ten artykuł jest właśnie dla Ciebie!

Dlaczego warto badać cykl życia produktu?

Z punktu widzenia sprzedaży, analiza cyklu życia produktu pokazuje nam jakie decyzje podjąć w kontekście ceny, ekspansji na zagraniczne rynki, czy też zastosowania jakiś zmian w danym produkcie, aby np. obniżyć cenę albo zadbać o aspekt ekologiczny – zmieniając opakowania foliowe na papierowe.

Aby podejmować skuteczne decyzje, należy znać każdy etap cyklu życia produktu. Zobaczmy zatem, czym charakteryzują się poszczególne etapy. Zacznijmy od samego początku.

Produkt

Produkt to coś, co oferujemy na rynku w celu pozyskania klienta i zaspokojenia jego potrzeb. Mogą to być przedmioty fizyczne jak i usługi czy różnego rodzaju wydarzenia.

Cykl życia produktu (Product Life Cycyle – PLC)

Teoria ta została stworzona i sformułowana przez amerykańskiego ekonomistę Raymonda Vernona, który w 1966 roku opublikował artykuł pt. “International Investment and International Trade in the Product Cycle”. Zakłada się według niej, że każdy produkt na rynku nabywców ma swój okres trwania, który dzieli się na cztery “etapy życia” przez które stopniowo przechodzi.

Źródło: https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/what-is-a-product-life-cycle

 

1. Etap wprowadzenia produktu na rynek

Jest to najtrudniejszy i najbardziej kosztowny etap. Jest również bardzo ryzykowny i trudny do przepracowania ze względu na konieczność przekonania odbiorców o tym, że warto zainteresować się naszą ofertą, produktem. Sprzedaż jest niska, a koszty wprowadzenia produktu wysokie. Na tym etapie często firmy ponoszą stratę albo odnotowują niewielki zysk. Nakłady poniesione na wprowadzenie nowego produkty zwracają się zazwyczaj w kolejnych etapach cyklu życia produktu.

Wprowadzając produkt na rynek musimy zadbać o komunikację z Klientem, stały kontakt z nim, aby zapoznać go z naszym produktem czy usługą. Etap ten wymaga również wysokich nakładów na promocję. W zależności od możliwości firma może prowadzić promocję w mniej lub bardziej agresywny sposób. W teorii mamy tu 4 możliwe do zastosowania strategie:

  • strategia „szybkiego zbierania śmietanki”,
  • strategia wolnego „zbierania śmietanki”,
  • strategia szybkiej penetracji,
  • strategia wolnej penetracji.

Strategia szybkiego „zbierania śmietanki” polega na zastosowaniu wysokiej ceny produktu i dużych wydatkach na promocję produktu. Strategia ta, w teorii zakłada, że firma w krótkim czasie powinna odnotowywać zysk z wprowadzanego właśnie na rynek produktu.

Strategia wolnego „zbierania śmietanki” – strategia ta zakłada zastosowanie wysokiej ceny produktu, przy ograniczeniu kosztów promocji. Taką strategię może zastosować firma, która jest już znana na rynku, a klienci mają zaufanie do innych jej produktów.

Strategia szybkiej penetracji – strategia ta zakłada zastosowanie niskich cen i dużych nakładów na promocję, aby szybko zdobyć duży udział w rynku. Jest to kosztowne rozwiązanie i jest stosowane w przypadku dużej konkurencji oraz mocnej wrażliwości konsumentów na cenę.
Strategia wolnej penetracji zakłada niskie ceny produktu oraz niskie nakłady na jego promocję. Jest to strategia nastawiona na osiąganie zysku w dłuższej perspektywie czasowej poprzez osiągnięcie efektu skali.

 

2. Etap wzrostu sprzedaży produktu

Na tym etapie następuje wzrost sprzedaży oraz zysku. Firmy na tym etapie zwiększają produkcję produktu, ponieważ konsumenci chętnie po niego sięgają. Pewna część konsumentów jest świadoma tego co mamy do zaoferowania i coraz lepiej poznaje nasz produkt. W tym momencie powinniśmy skoncentrować się na budowaniu zaufania Klientów oraz na stałym umacnianiu swojej pozycji na rynku. Etap ten jest bardzo korzystny z punktu widzenia przedsiębiorstwa, ponieważ rynek nie jest jeszcze przesycony. Jednocześnie wiele innych firm również planuje działania podobne do naszych, w wyniku czego konkurencja zaczyna się rozrastać.
Na tym etapie warto rozwijać strategię produktową, aby zapewnić firmie maksimum korzyści jakie można czerpać na tym etapie cyklu życia produktu.

 

3. Etap dojrzałości produktu

Ten etap pozwala osiągać najwyższy poziom zysku z naszego produktu. Klienci znają produkt i chętnie go kupują, więc nie ma konieczności ponoszenia dużych kosztów na jego promocję. W późniejszej fazie tego etapu następuje wyhamowanie wzrostów zysku, ponieważ rynek się już nasycił, bądź produkt zaczyna być wypierany przez konkurencję. Produkt kupują zazwyczaj stali klienci, których firma „utrzymuje” poprzez obniżkę cen.
W tej fazie firmy stosują jedną z dwóch strategii:

  • Ofensywną – zdobywanie nowych segmentów rynku
  • Defensywną – utrzymywanie pozycji na rynku

 

4. Etap schyłku i spadku produktu

W tym momencie popyt na produkt stale się zmniejsza i coraz większa liczba klientów podejmuje decyzję o zaprzestaniu korzystania z naszych usług. Przyczyną takiego stanu może być zbyt duża liczba funkcjonujących substytutów, nowocześniejsze technologie, duża konkurencja na rynku czy zwyczajnie nieunikniona na świecie zmiana trendów i stylu życia konsumentów. Firmy ograniczają na tym etapie produkcję. Spada sprzedaż i zyski. Produkt kupują głównie osoby negatywnie nastawione na nowości, natomiast z uwagi na małą już skalę sprzedaży, firmy finalnie zaprzestają produkcji produktu.

Dlaczego warto planować cykl życia produktu?

Planowanie Cyku życia produktu, szczegółowe jego zbadanie i określenie szans oraz zagrożeń ma kluczowe znaczenie dla zyskowności przedsięwzięcia.

Istotny jest fakt, że analizując poszczególne fazy w jakich znajduje się aktualnie nasz produkt, nie powinniśmy brać pod uwagę wejścia na rynek naszej firmy, lecz rzeczywiste funkcjonowanie produktu/usługi na rynku. Jest to spowodowane faktem, iż w większości przypadków usługa bądź produkt, który oferujemy, jest już w dostępny na rynku. Zatem przygotowując naszą ofertę, niezwykle istotne jest, aby wziąć pod lupę to, na którym etapie życia znajduje się aktualnie nasz produkt.

Podsumowanie

Wiedząc czym jest cykl życia produktu i znając jego poszczególne etapy, można podejmować świadome decyzje mające wpływ na przychody i zysk firmy. Dodatkowo można dostosowywać promocję i odpowiednią komunikację do każdego etapu cyklu, co ma wpływ na rentowność firmy.

5/5 - (4 ocen)
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *