Jak przygotować brief dla agencji reklamowej? – 9 kroków!

,

Stworzenie briefu to podjąć pierwszy krok do nawiązania współpracy z agencją marketingu internetowego. Ten dokument powinien zawierać podstawowe dane potrzebne do stworzenia indywidualnej oferty dla Twojej firmy. Po otrzymaniu konkretnych informacji, agencja podejmie działania w celu przedstawienia dopasowanych usług oraz kanałów docelowych. Należy pamiętać, że informacje powinny być przedstawione w sposób rzetelny, sumienny oraz precyzyjny. Unikamy zbyt zwięzłych odpowiedzi np. tylko na dwa zdania lub niepotrzebnych opisów. Wszelkie wstępne informacje są przygotowywane przez klienta, ponieważ najlepiej zna branżę, w której działa. Sprawdź nasz artykuł i dowiedz się szczegółów!

Brief dla agencji reklamowej (brief marketingowy) – czym jest?

Brief marketingowy to szczegółowy dokument przygotowywany dla agencji reklamowej, który zawiera wszystkie niezbędne informacje do stworzenia skutecznej kampanii reklamowej. Jest on fundamentem dla projektu, zawierając zarówno dane dotyczące firmy i produktu, jak i wytyczne dotyczące celów reklamowych. W briefie znajdziesz informacje o grupie docelowej, na którą ma być skierowana kampania, oraz szczegóły dotyczące oczekiwanego przekazu i tonu komunikacji. To narzędzie strategiczne, umożliwiające agencji zrozumienie Twoich potrzeb i celów. Brief powinien być klarowny i zwięzły, aby zapewnić, że wszyscy uczestnicy projektu mają jasne wytyczne. Właściwie przygotowany dokument jest kluczowy w procesie komunikacji między Tobą a agencją, zwiększając szanse na sukces Twojej kampanii.

Zdj 1. Kompleksowa definicja planu marketingowego.

Zdj 1. Kompleksowa definicja planu marketingowego. Źródło: en.wikipedia.org/wiki/Marketing_plan

Dlaczego warto stworzyć brief marketingowy?

Powody, dla których powinieneś stworzyć brief marketingowy:

 • Zapewnienie spójności projektu – brief daje jasne wytyczne, co sprawia, że wszyscy uczestnicy projektu mają jednolite rozumienie celów i oczekiwań;
 • Oszczędność czasu i zasobów – dokładny opis wymagań i celów pozwala uniknąć nieporozumień i zbędnych poprawek w trakcie realizacji kampanii;
 • Ułatwienie komunikacji – brief stanowi centralny punkt odniesienia w dyskusjach między Tobą a agencją, sprzyjając wydajniejszej wymianie informacji;
 • Zwiększenie skuteczności działań reklamowych – szczegółowe określenie grupy docelowej i oczekiwanych rezultatów pozwala na bardziej efektywne działania marketingowe;
 • Umożliwienie mierzenia efektów – jasno zdefiniowane cele w briefie pozwalają na łatwiejszą ocenę skuteczności przeprowadzonych działań;
 • Zapewnienie spójności marki – brief pomaga w utrzymaniu konsekwencji komunikatu marki we wszystkich elementach kampanii reklamowej;
 • Optymalizacja budżetu – precyzyjne określenie wymagań i oczekiwań umożliwia efektywne wykorzystanie dostępnych środków finansowych.

Jak stworzyć kompleksowy brief dla agencji reklamowej? – 9 kroków!

Tworzenie briefu marketingowego dla agencji reklamowego krok po kroku:

KROK 1: Określ cele i strategię

Tworząc brief, rozpocznij od zdefiniowania celów i strategii marketingowej. Wyjaśnij, co chcesz osiągnąć dzięki kampanii: zwiększenie świadomości marki, wzrost sprzedaży, poprawa wizerunku, czy coś innego. Bądź konkretny, ułatwi to agencji zrozumienie Twoich oczekiwań.

Następnie, określ strategię, jaką chcesz zastosować, aby osiągnąć te cele. Zastanów się, jakie kanały komunikacji będą najbardziej efektywne, czy potrzebujesz kampanii wielokanałowej, i jakie przekazy będą najbardziej „współgrać” z Twoją grupą docelową.

KROK 2: Zidentyfikuj grupę docelową

Istotnym elementem briefu jest precyzyjne określenie grupy docelowej. Opisz, do kogo kierujesz swoje działania: określ ich wiek, płeć, miejsce zamieszkania, zainteresowania, zachowania konsumenckie. Rozważ, co motywuje Twoją grupę docelową, jakie mają potrzeby i jak najlepiej z nimi komunikować. Im lepiej zrozumiesz swoją grupę docelową, tym lepiej agencja będzie mogła dopasować strategię komunikacji.

KROK 3: Omów produkt lub usługę

W tym kroku skup się na przedstawieniu swojego produktu lub usługi. Opisz, co oferujesz, jakie są główne cechy i korzyści Twojej oferty. Wyjaśnij, co wyróżnia Twój produkt na rynku, jaka jest jego unikalna wartość. Podkreśl jakie problemy rozwiązuje Twój produkt lub jakie potrzeby zaspokaja.

Zdj 2. Przykładowe kolekcje produktów i marki, które można omówić podczas tworzenia planu marketingowego.

Zdj 2. Przykładowe kolekcje produktów i marki, które można omówić podczas tworzenia planu marketingowego. Źródło: www.douglas.pl.

KROK 4: Wskaż głównych konkurentów i określ sposób pozycjonowania Twojej marki na rynku

Zidentyfikuj głównych konkurentów na rynku i opisz, jak się od nich różnisz. Zastanów się, jakie są ich mocne i słabe strony oraz jak to wpływa na Twoją strategię marketingową. Wyjaśnij, jak chcesz pozycjonować swoją markę: czy aspirujesz do bycia liderem rynkowym, czy może chcesz być postrzegany jako marka premium lub brand bardziej dostępny cenowo. Jasne zrozumienie pozycji rynkowej Twojej marki oraz konkurencji jest niezbędne, aby agencja mogła skutecznie opracować strategię komunikacji, która wyróżni Cię na tle konkurencji.

Zdj 3. Analiza konkurencyjnych firm na frazę "kosmetyki naturalne".

Zdj 3. Analiza konkurencyjnych firm na frazę „kosmetyki naturalne”. Źródło: app.neilpatel.com.

KROK 5: Wybierz dostępny budżet na kampanię reklamową

Precyzyjne określenie budżetu jest niezbędne. Jasno zaznacz, ile środków możesz przeznaczyć na kampanię. Pamiętaj, że budżet musi być realistyczny w stosunku do Twoich celów i oczekiwań. Podaj, czy preferujesz model płatności stałej, czy zmienny w zależności od wyników. Ustalenie budżetu na wstępie pozwala agencji na efektywne zaplanowanie działań i wybranie odpowiednich narzędzi oraz kanałów komunikacji, które mieszczą się w ramach finansowych.

KROK 6: Sporządź harmonogram kampanii

Określ daty startu i zakończenia kampanii, a także ważne „kamienie milowe” (terminy dla konkretnych, istotnych etapów działań). Podaj też, czy kampania ma być zsynchronizowana z wydarzeniami branżowymi, czy sezonowymi okresami sprzedaży. Harmonogram pozwala na efektywną koordynację prac i monitorowanie postępów.

KROK 7: Opisz kreatywną koncepcję (podając dodatkowo wytyczne dot. przekazu, tonu komunikacji i głównych komunikatów reklamowych)

Twój brief powinien zawierać wytyczne dotyczące kreatywnej koncepcji kampanii. Określ, jakie przekazy mają być komunikowane, jaki ton ma być używany (np. oficjalny, przyjazny, inspirujący) i jakie są główne komunikaty. Wskazówki te pomogą agencji w tworzeniu treści, które będą wspierać Twoje cele biznesowe.

KROK 8: Przekaż agencji wszelkie dostępne materiały

Dostarcz agencji wszystkie materiały, które mogą być użyteczne w procesie tworzenia kampanii. Mogą to być dane o rynku, badania konsumenckie, dotychczasowe materiały marketingowe, identyfikacja wizualna marki. Zasoby te pomogą agencji lepiej zrozumieć Twoją firmę i jej otoczenie, co przyczyni się do stworzenia spójniejszej i efektywniejszej kampanii.

KROK 9: Określ oczekiwania w zakresie wyników

Zdefiniuj, jakie wyniki uważasz za satysfakcjonujące. Określ, jakie wskaźniki sukcesu (KPIs) będą stosowane do mierzenia efektywności kampanii. Mogą to być na przykład wzrost sprzedaży, zwiększenie ruchu na stronie, lepsza świadomość marki. Wyraźne zdefiniowanie oczekiwań w zakresie wyników pomoże w ocenie skuteczności kampanii i dostosowaniu strategii w razie potrzeby.

Zdj 4. Weryfikacja ruchu na poszczególnych podstronach firmy Sephora.

Zdj 4. Weryfikacja ruchu na poszczególnych podstronach firmy Sephora. Źródło: app.neilpatel.com.

Przygotowanie briefu marketingowego – ile trwa?

Czas potrzebny na przygotowanie briefu marketingowego zależy od wielu czynników, w tym od złożoności projektu i dostępności informacji. Zazwyczaj proces ten zajmuje od kilku dni do kilku tygodni. Na początku musisz dokładnie zrozumieć cele biznesowe i marketingowe swojej firmy. Następnie, zbierasz i analizujesz dane dotyczące grupy docelowej, konkurencji oraz rynku. Ważne jest, abyś dokładnie określił zakres prac, budżet, oczekiwane rezultaty oraz wszelkie inne istotne informacje, które będą potrzebne agencji.

Proces ten wymaga staranności i skupienia uwagi na detalach, gdyż dokładność i kompletność briefu znacząco wpływają na efektywność i skuteczność przyszłej kampanii. Opracowanie dobrze przemyślanego i kompleksowego briefu jest inwestycją czasu, która może znacząco przyczynić się do sukcesu Twoich działań marketingowych.

Jakie firmy powinny bezwzględnie przygotować brief dla agencji marketingowej?

Firmy, które muszą zadbać o przygotowanie kompleksowego briefu dla agencji marketingowej, to:

 • Start-upy wprowadzające nowe produkty lub usługi na rynek – wymagające skutecznej strategii, aby szybko zdobyć rozpoznawalność i zbudować bazę klientów;
 • Firmy przechodzące rebranding – potrzebujące wyraziście przedstawić zmiany w swoim wizerunku i strategii komunikacji;
 • Przedsiębiorstwa rozszerzające działalność na nowe rynki – wymagające dostosowania komunikacji do różnorodnych kultur i preferencji konsumentów;
 • Firmy wprowadzające innowacyjne technologie lub produkty – potrzebujące jasnego wyjaśnienia zalet i funkcjonalności swoich ofert dla edukacji rynku;
 • Korporacje z kompleksowymi strukturami i wieloma produktami – wymagające koordynacji różnych działów i spójności komunikatu w ramach całej organizacji;
 • Firmy w sektorach o wysokim poziomie konkurencji – potrzebujące wyróżnienia się i dotarcia do klientów w innowacyjny sposób;
 • Organizacje non-profit i społeczne – wymagające skutecznego przekazu, który angażuje i mobilizuje społeczność do działania.

Podsumowanie

Brief marketingowy to narzędzie niezbędne do skutecznej współpracy z agencją reklamową. Jego przygotowanie wymaga zdefiniowania celów, zrozumienia grupy docelowej, dokładnego opisania produktu lub usługi, analizy konkurencji i określenia pozycji marki. Ważne jest ustalenie budżetu, sporządzenie harmonogramu, przedstawienie koncepcji kreatywnej oraz dostarczenie agencji wszelkich istotnych materiałów. Firmy, dla których szczególnie ważne jest przygotowanie dokładnego briefu, to m.in. start-upy, przedsiębiorstwa w trakcie rebrandingu, rozszerzające działalność na nowe rynki czy wprowadzające innowacyjne produkty. Pamiętaj, że kompleksowy brief jest fundamentem skutecznej kampanii, ułatwiającym komunikację i zwiększającym szanse na osiągnięcie zamierzonych celów marketingowych.

Masz już brief marketingowy lub potrzebujesz pomocy w jego wykonaniu? Pozostajemy do dyspozycji! Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, aby skonsultować z nami SEO i SEM:

Brief marketingowy dla agencji reklamowej – FAQ

Jakie są najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat briefu marketingowego dla agencji reklamowej.

Co to jest brief marketingowy?

Brief marketingowy to dokument przedstawiający agencji reklamowej kluczowe informacje o Twoim projekcie. Zawiera cele, grupę docelową, informacje o produkcie lub usłudze, dane o konkurencji, strategię marketingową, budżet i oczekiwania dotyczące kampanii. Jest on fundamentem dla skutecznej realizacji Twoich celów marketingowych przez agencję.

Dlaczego brief marketingowy jest ważny?

Brief marketingowy okazuje się niezbędny do zbudowania efektywnej strategii reklamowej. Zapewnia agencji głębokie zrozumienie Twoich potrzeb, celów oraz oczekiwań, umożliwiając stworzenie spójnej kampanii. Jest też podstawą dla jasnej komunikacji i unikania nieporozumień.

Jakie elementy powinien zawierać brief marketingowy?

Brief powinien zawierać jasno określone cele, informacje o grupie docelowej, szczegółowy opis produktu lub usługi, analizę konkurencji, strategię marketingową, budżet, harmonogram kampanii oraz wytyczne dotyczące kreatywnej koncepcji.

Jak długo trwa przygotowanie briefu marketingowego?

Czas przygotowania briefu zależy od złożoności projektu i dostępności informacji. Zazwyczaj proces ten trwa od kilku dni do kilku tygodni, wymagając starannego zbadania i przemyślenia różnych aspektów kampanii.

Kto powinien być zaangażowany w tworzenie briefu?

W tworzenie briefu powinny być zaangażowane kluczowe osoby z Twojej firmy, które mają wiedzę o produkcie, rynku, celach firmy i grupie docelowej. Może to obejmować dział marketingu, sprzedaży i zarząd.

Jak można zmierzyć skuteczność briefu marketingowego?

Skuteczność briefu marketingowego mierzy się przez jakość i efektywność realizacji kampanii reklamowej. Jeśli brief był precyzyjny i kompletny, agencja będzie w stanie stworzyć skuteczną kampanię, która osiąga postawione cele.

Czy brief marketingowy może być zmieniony po rozpoczęciu kampanii?

Tak, brief marketingowy może być dostosowany w trakcie trwania kampanii, szczególnie jeśli pojawiają się nowe informacje lub zmieniają się okoliczności. Ważne jest jednak, aby wszelkie zmiany były komunikowane agencji w sposób jasny i terminowy.

5/5 - (5 ocen)
1 komentuj
 1. Paweł Cengiel
  Paweł Cengiel says:

  Chwila na poświęcenie czasu, aby przygotować odpowiednią notkę, a oszczędność tego czasu w kolejnych etapach współpracy może być naprawdę spora. Powyższe wskazówki na pewno mogą być pomocne w jego przygotowaniu.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *