Ile kosztuje reklama na Facebooku?

, ,

Facebook stał się jednym z najważniejszych kanałów marketingowych dla firm, oferując możliwość dotarcia do wybranych grup odbiorców na całym świecie. Reklama na Facebooku pozwala firmom i osobom prywatnym na promocję swoich produktów i usług, budowanie świadomości marki, zwiększanie ruchu na stronie internetowej czy generowanie pożądanych konwersji. Przed rozpoczęciem kampanii reklamowej warto jednak wiedzieć, jakie są modele rozliczeń, co ma wpływ na koszt reklamy i wreszcie – ile może on wynosić?

Jakie są modele rozliczeń na Facebooku?

Budżet całkowity oraz budżet dzienny

W systemie reklamowym Meta Ads, masz do dyspozycji dwie opcje pozwalające na ustalenie kwoty, którą chcesz przeznaczyć na reklamę.

Pierwsza z nich to budżet całkowity. Jest to określona z góry kwota, którą zamierzasz przeznaczyć na kampanię w ustalonym czasie.

Oprócz budżetu całkowitego, istnieje także opcja wyboru budżetu dziennego. Jest to średnia kwota, którą zamierzasz wydać każdego dnia podczas trwania kampanii reklamowej.

Nie oznacza to jednak, że codziennie wydasz dokładnie taką samą kwotę. Jednego dnia może być ona nieco niższa lub wyższa (o maksymalnie 25%), jednak bez obaw – łącznie w skali tygodnia (od niedzieli do soboty), nie wydasz na kampanię więcej, niż ustalony przez Ciebie budżet dzienny pomnożony siedmiokrotnie.

Przykład:

Zakładając, że Twój budżet dzienny dla jednej kampanii wynosi 40 zł, w ciągu jednego tygodnia nie wydasz więcej niż 280 zł (40 zł x 7). Wydatki w poszczególnych dniach mogą się natomiast różnić – jednego dnia mogą wynieść mniej niż ustalone 40 zł, a innego zaś nawet do 50 zł.

Budżet kampanii Advantage – co to jest ?

W systemie Meta Ads istnieje opcja włączenia ustalania budżetu kampanii Advantage, czyli automatycznego rozdzielania budżetu pomiędzy poszczególne grupy reklam znajdujące się w kampanii.

Co to oznacza?

Oznacza to, że system sam na bieżąco ustala, na którą z dodanych grup reklam warto przeznaczyć większą, a na którą mniejszą (lub podobną) kwotę.

Co wybrać – budżet dzienny czy całkowity?

Jak zwykle – to zależy. Budżety dziennie mogą okazać się korzystne, jeśli planujesz wydawać podobną sumę każdego dnia – na przykład, jeśli dążysz do stałej ilości codziennych wyświetleń swoich reklam.

Budżety całkowite dają większą swobodę, ponieważ nie są tak rygorystycznie ograniczone regularnością codziennych wydatków, jak budżety dzienne. Idealnie sprawdzą się w przypadku, gdy jesteś bardziej elastyczny w kwestii codziennych nakładów finansowych.

Co wpływa na koszt reklamy na Facebooku? – kluczowe czynniki

Oprócz wysokości budżetu przeznaczonego na kampanię, koszt reklamy w systemie reklamowym Meta Ads może być determinowany przez wiele różnych czynników.

Są to między innymi:

Konkurencja i grupa docelowa: Im większa konkurencja i rywalizacja firm o swoje „miejsce” w systemie reklamowym, tym wyższe mogą być ceny reklam. Jeżeli wielu reklamodawców chce dotrzeć do tej samej grupy odbiorców – koszty wzrastają.

Jakość reklamy: Meta w pewnym stopniu „wynagradza” reklamy, które mają wysoką jakość i są dobrze dopasowane do wybranej grupy docelowej. Z reguły im większe zaangażowanie użytkowników (czyli kliknięcia reklamy, polubienia czy komentarze), tym niższy koszt reklamy.

Czas: Miesiąc roku, dzień tygodnia i godzina, mają istotny wpływ na koszty reklam. W okresach szczytowych, gdy konkurencja jest największa, ceny mogą znacząco wzrosnąć.

Strategia składania ofert: Twoja wybrana strategia licytacji ma kluczowe znaczenie w kontekście tego, ile ostatecznie zapłacisz za reklamę w systemie Meta Ads.

Wybrane umiejscowienie: Różne miejsca umieszczania reklam na Facebooku mają różne ceny. Im większa konkurencja w danym obszarze, tym wyższe koszty reklam.

Reklama na Facebooku – Proces aukcyjny

Koszt reklamy na Facebooku jest zmienną, która jak już wspomnieliśmy, zależy od wielu czynników. Związane są one między innymi z konkurencyjnością rynku, jakością reklamy i strategią składania ofert.

Facebook jako platforma oparta na modelu aukcyjnym, umożliwia reklamodawcom konkurowanie o przestrzeń reklamową. To właśnie aukcje pomiędzy reklamodawcami mają kluczowy związek z kosztem reklamy na Facebooku.

W procesie aukcji reklamodawcy „składają” swoje oferty licytacyjne, określając, ile są skłonni zapłacić za określony wynik reklamowy (np. kliknięcie reklamy). Algorytmy Facebooka analizują następnie wszystkie oferty w połączeniu z innymi czynnikami, takimi jak jakość reklamy i oczekiwane wyniki, tak, aby wybrać reklamy, które zostaną wyświetlone użytkownikom. W ten sposób wyższe oferty mają większą szansę na wyświetlenie.

Jeśli rynek lub branża jest bardziej konkurencyjna, to oferty mogą być wyższe, co wpływa na zwiększenie kosztu reklamy.

Ceny kliknięć (CPC) mogą wynosić od kilku groszy do kilkudziesięciu złotych, w zależności od branży, grupy docelowej i jakości reklamy. Ceny za 1000 wyświetleń (CPM) również mogą się wahać i mieścić się w przedziale kilku do nawet kilkudziesięciu złotych.

Koszt reklamy na Facebooku w 2023 roku

Poniżej prezentujemy wykresy obrazujące zestawienie średnich kosztów reklamy na Facebooku w okresie od stycznia do sierpnia 2023 roku.

Warto mieć jednak na uwadze, że dane te zostały obliczone jedynie na podstawie kampanii skierowanych do odbiorców w Stanach Zjednoczonych. Informacje te, mogą jednak dostarczyć pewnej ogólnej perspektywy na średnie koszty reklamowe także w Polsce.

CPC – koszt za kliknięcie

CPM – koszt za tysiąc wyświetleń

CPE – koszt zaangażowania

CPL – koszt za lead

CPI – koszt za instalację aplikacji

Źródło: https://revealbot.com/facebook-advertising-costs

Małe firmy

Jeśli prowadzisz małą firmę i chcesz dać znać odbiorcom docelowym o oferowanych przez Ciebie produktach lub usługach, możesz zacząć nawet od kilku złotych dziennie.

Średnie biznesy

Dzienny koszt reklam na Facebooku w przypadku firm, które chcą dotrzeć do większej grupy odbiorców i uzyskiwać optymalną liczbę określonych konwersji, na przykład kontaktów lub zakupów w sklepie internetowym, może wynosić od kilkudziesięciu złotych dziennie. Ostateczny koszt jest jednak zależny od tego, ile innych firm także reklamuje się w Twojej branży, i jakie cele chcesz osiągnąć dzięki reklamie.

Duże przedsiębiorstwa

W przypadku dużych przedsiębiorstw koszt reklamy może wynosić nawet od kilkuset do kilku tysięcy złotych dziennie.

Kiedy pobierana jest opłata za reklamę na Facebooku?

Harmonogram płatności za reklamy Meta, jest uzależniony od wybranej metody płatności. W momencie tworzenia pierwszej kampanii reklamowej, musisz dodać swoją metodę płatności do konta reklamowego.

Dostępne są dwie główne opcje dotyczące opłat za reklamy w ramach platformy Meta:

Rozliczenia automatyczne

W ramach tej opcji, po przekroczeniu ustalonego progu płatności, Twoje konto zostanie obciążone automatycznie, a dodatkowe opłaty zostaną pobrane w dniu rozliczenia. Ta metoda jest używana w przypadku korzystania z usługi PayPal lub większości kart kredytowych i debetowych.

Przedpłata

W tym przypadku, jako reklamodawca wpłacasz środki na swoje konto reklamowe, a opłaty za reklamy są potrącane z tego salda nie więcej niż raz dziennie podczas trwania kampanii. W przypadku płatności z wykorzystaniem przedpłaty, próg płatności nie jest ustanawiany.

Jakie są strategie składania ofert w kampanii na Facebooku?

Wybór odpowiedniej strategii składania ofert może wpłynąć na efektywność kampanii, osiągane rezultaty oraz przede wszystkim – wydatki.

Najwyższa ilość

To jedna z opcji strategii składania ofert w kampaniach reklamowych Meta Ads. Zakłada ona, że Twoim głównym celem jest uzyskanie jak największej ilości wyników reklamowych (takich jak kliknięcia, wyświetlenia, obejrzenia filmu czy inne konwersje), przy jednoczesnym kontrolowaniu Twojego budżetu.

Jeśli wybierzesz tę strategię, algorytmy Facebooka będą starały się zoptymalizować dostarczanie Twoich reklam tak, aby uzyskać jak najwięcej wyników w ramach dostępnego, jasno określonego przez Ciebie budżetu.

Innymi słowy, Facebook będzie dążył do zapewnienia jak największej ilości akcji związanych z Twoją reklamą, jednocześnie kontrolując wydatki i nie przekraczając założonego budżetu.

Cel kosztu wyniku

Cel kosztu wyniku to kolejna opcja strategii składania ofert w kampaniach reklamowych na Facebooku. Polega ona na określeniu maksymalnego kosztu, jaki jesteś gotów zapłacić za osiągnięcie konkretnego wyniku (na przykład kliknięcia czy konwersji) i jednocześnie dążeniu do jak największej ilości tych wyników.

Na przykład, jeśli promujesz produkt i chcesz, aby koszt jednej konwersji (np. zakupu produktu) wynosił nie więcej niż określoną kwotę, wybierając „Cel kosztu wyniku”, Facebook będzie starał się dostarczać Twoją reklamę w taki sposób, aby uzyskać konwersję po koszcie zgodnym z Twoim założeniem.

Limit oferty

Opcja ta daje reklamodawcom większą kontrolę nad swoimi ofertami licytacyjnymi w aukcjach reklamowych. Limit ofert pozwala Ci na określenie maksymalnej kwoty, jaką jesteś gotów zapłacić za wybrany wynik w konkretnej aukcji.

W tym modelu ustawiasz limit swojej oferty, czyli najwyższą stawkę, jaką jesteś skłonny zapłacić, aby zdobyć kliknięcie, wyświetlenie lub inną akcję.

Może to być na przykład kwota, którą uważasz za opłacalną, w kontekście zysków generowanych przez tę akcję. Kiedy aukcja się odbywa, Twoja oferta konkuruje z ofertami innych reklamodawców. Algorytmy Facebooka automatycznie dostosowują ofertę w sposób dynamiczny w zależności od innych uczestników aukcji i starają się dostarczyć rezultat przy jak najniższym koszcie, w granicach określonego limitu oferty. To oznacza, że jeśli warunki aukcji na to pozwolą, to Twój koszt będzie niższy niż ustalona przez Ciebie maksymalna stawka.

Budżet reklamowy a kwota wydatków na Facebooku

Budżet to określona suma pieniędzy, jaką jesteś gotów zapłacić za emisję swojej kreacji reklamowej.

Kwota wydatków to suma pieniędzy, która została już wydana z przeznaczonego na reklamę budżetu.

Jakie są limity wydatków na Facebooku?

Limit wydatków w kampanii: Jest to maksymalna suma, którą przeznaczysz na emisję całej kampanii. Jeśli kwota zostanie osiągnięta, wszystkie zestawy reklam przestaną być wyświetlane, dzięki czemu nie zapłacisz więcej, niż wynosi ustalona przez Ciebie kwota.

Dzienny limit wydatków: To maksymalna dzienna suma wydatków dla jednego konta reklamowego.

Limit wydatków na koncie reklamowym: Jest to maksymalna kwota, którą przeznaczysz na wszystkie prowadzone przez Ciebie kampanie.

Błędy popełniane przez reklamodawców wpływające na koszt reklamy na Facebooku

1. Brak konfiguracji śledzenia i analizy danych

Brak lub nieprawidłowa konfiguracja narzędzi służących do śledzenia użytkowników, na przykład podstawowego Piksela Facebooka powoduje, że ani system, ani reklamodawca nie mają szansy na skuteczną analizę a co za tym idzie – optymalizację kampanii reklamowych.

Jeśli jesteś reklamodawcą i potrzebujesz wsparcia w zakresie prawidłowej konfiguracji niezbędnych narzędzi oraz stworzenia i kompleksowej obsługi kampanii reklamowych. – zgłoś się do nas, chętnie Ci pomożemy. W celu ustalenia niezbędnych szczegółów współpracy, umów konsultację z jednym z naszych strategów SEOgroup.

2. Niewłaściwie dobrane docelowe grupy odbiorców

Częstym błędem jest także wybór zbyt ogólnych lub wręcz przeciwnie – zbyt wąskich grup odbiorców. Skutkuje to najczęściej tak zwanym „przepaleniem” budżetu i brakiem oczekiwanej liczby konwersji.

3. Zbyt niski budżet

Przeznaczenie zbyt niskiego budżetu na reklamę, szczególnie przy braku wystarczającej ilości danych historycznych, powoduje, że system nie ma możliwości nauki i nie może skutecznie zidentyfikować najważniejszych odbiorców, którzy z największym prawdopodobieństwem wyświetlą treść reklamy i zrealizują pożądaną konwersję.

Podsumowanie

Reklamowanie swoich produktów i usług w tym ogromnym systemie reklamowym to nie lada wyzwanie. Jest to proces bardzo dynamiczny i wiąże się on z wieloma różnymi czynnikami wpływającymi na ostateczny koszt reklamy. Poprzez właściwie dobraną grupę odbiorców, tworzenie interesujących treści i regularną analizę wyników, reklamodawcy mogą minimalizować koszty oraz maksymalizować rezultaty.

5/5 - (2 ocen)
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *