Case study – co to jest i jak je napisać?

,

Dzięki case study pokazać można potencjalnemu Klientowi swój profesjonalizm i metody osiągania sukcesów. Jest to jeden z najlepszych sposobów przekonania go do skorzystania z naszych usług. Czym ono właściwie jest, czemu służy i jak je poprawnie napisać? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Czym jest case study?

Case study określane również jako studium przypadku jest prezentacją wykonania konkretnego, zakończonego sukcesem projektu. Pokazujemy w nim do czego sprowadzało się nasze zadanie i w jaki sposób je zrealizowaliśmy. Finalnie przedstawiamy efekt naszej pracy, oraz płynące z niego korzyści. Wynik przeprowadzonej przez nas akcji należy zmierzyć i przedstawić w postaci przemawiających do odbiorcy danych liczbowych.

Czemu służy studium przypadku?

Zacznijmy od tego, że potencjalny Klient zazwyczaj nie orientuje się dokładnie na czym polega nasza praca. Trudno więc wyobrazić mu sobie jak skorzystać może na końcowym jej efekcie. Dopiero kiedy będzie on świadom co dokładnie zostało zrobione w konkretnym, przedstawionym mu przypadku docenić będzie mógł wkład naszej pracy. Warto więc pokazać mu, jaką drogę odbyliśmy by osiągnąć dany sukces, a co jeszcze ważniejsze – ile nasz Klient na nim zyskał.

Case study jest więc czynnikiem, który uświadamia naszego Klienta. Może on odnieść dane studium przypadku do swojego projektu. Ułatwi mu to fakt, że zazwyczaj jest ono uzupełnione w porady i pomysły. Pozwala tym samym na samodzielne wyciąganie wniosków.

Od zwykłej reklamy case study odróżnia się więc tym, że tutaj pokazujemy, jak w praktyce wykonujemy swoje zadania. Taka forma zaprezentowania swych osiągnięć będzie więc wiarygodniejsza dla Klienta. W dalszej zaś perspektywie znacznie bardziej przekona go do skorzystania z naszych usług.

Case study – co to jest i jak je napisać?

Co uwzględniać powinno dobre case study?

Podczas pisania studium przypadku pamiętać powinniśmy o następujących kwestiach.

  • Posiadać musi ono czytelną i zrozumiałą strukturę. Opisane powinno być w porządku chronologicznym i uwzględniać w sobie wstęp, rozwinięcie i zakończenie,
  • Posiadać powinno temat przewodni. Dzięki czemu będzie bardziej spójne,
  • Uzyskamy większą wiarygodność, jeśli nasze case study poparte będzie liczbami i wykresami,
  • Unikać należy branżowego żargonu, tak aby było ono jak najbardziej przystępne i zrozumiałe,
  • Warto by nasze studium przypadku było obszerne. W taki sposób lepiej oddać można wielkość wykonanej przez siebie pracy,
  • Umieszczenie w nim obrazów i zdjęć zapewni nam bardziej atrakcyjną i przyjazną formę.

W dalszej części artykułu odniesiemy się do każdego z tych aspektów.

Chronologia i kształt studium przypadku

Case study jest historią danego procesu należy więc zadbać o jego właściwy kształt. Kumuluje ono w sobie informacje o punkcie od którego rozpoczynamy rozwiązywanie problemu, wykonanych działaniach, użytych do tego narzędziach oraz o końcowym efekcie. W naturalny sposób odpowiada mu więc ujęcie chronologiczne, które uwzględni wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

Ująć je powinniśmy także w związek przyczynowo skutkowy, tak by całość była jak najbardziej logiczna i zrozumiała dla naszego odbiorcy. Wraz z ujęciem chronologicznym są to najbardziej standardowe sposoby przedstawiania większości historii i narracji. Klient jest do nich przyzwyczajony – uwzględniające je case study będzie więc dla niego najbardziej przystępne. W innym razie studium przypadku jest chaotyczne, trudniej się je czyta, odnosi do swojej sytuacji i wyciąga wnioski.

Przebieg danego case study

Oto przebieg przykładowego case study.

  • Wstęp – powinniśmy tutaj zarysować kontekst całego studium przypadku. Dzięki temu będzie ono jasne i klarowne. Powinny znaleźć się tu więc informacje kim był nasz Klient, a także co de facto było przedmiotem jego problemu.
  • Rozwinięcie – przedstawiamy tutaj swoje podejście do problemu. Wyjaśniamy, w jaki sposób zaplanowaliśmy swoją pracę, oraz jakich metod użyliśmy. Dla pełniejszego obrazu sytuacji można tu także wspomnieć jakie mieliśmy pomysły, z których z nich skorzystaliśmy, a z których zrezygnowaliśmy.
  • Zakończenie – prezentujemy tutaj efekty naszych działań, uzyskane przez Klienta korzyści, a także podsumowanie całego case study. Warto używając liczb porównać tutaj stan przed rozpoczęciem naszej pracy, a także po jej zakończeniu. Dobrym przykładem są tabele i wykresy stosowane przez SEOgroup.

Wyniki case study w postaci liczb

Wyniki case study w postaci liczb 2

Temat przewodni całego case study

Kolejną kwestią, która pomaga Klientowi w zrozumieniu danego case study jest jego przewodni temat. Pomaga on zbudować odpowiedni kształt studium przypadku, oraz nadaje mu większą spójność. Za główny wątek posłużyć nam może konkretny problem Klienta, jak i działania, które podjęliśmy, aby go rozwiązać. Możemy zaakcentować tu ich wyjątkowość.

Temat przewodni musi zostać zaakcentowany już we wstępie. W rozwinięciu powinniśmy odnieść się do niego w kontekście wykonanej przez nas pracy. W zakończeniu zaś – spuentować, pokazując uzyskane przez klienta korzyści. Case study uwzględniać może rozwiązanie kilku problemów, z najważniejszego z nich uczynić jednak należy nasz główny motyw. Dzięki temu zachowamy odpowiedni kształt i spójną całość.

Ściśle trzymając się kluczowego tematu unikniemy także prezentowania w naszym studium przypadku zbędnych treści. Będzie ono tym samym bardziej uporządkowane i przystępniejsze dla naszego odbiorcy. Realizacja projektu skupiać się ponadto powinna na rozwiązywaniu problemów, a nie na dokumentowaniu naszej pracy.

Liczby i wykresy – największe konkrety case study

Czynnikiem, który mocno przemawia do większości klientów są konkretne dane. Najlepiej pokazać je w postaci liczb. Nasz odbiorca, w oparciu o nie samodzielnie może wyciągnąć wnioski i zdecydować, czy skorzystać z naszych usług, czy nie. Tak zaakcentowaną uczciwością z całą pewnością wyróżnimy się w oczach konsumenta.

Żeby nasze case study było wiarygodne – poprzeć je powinniśmy infografikami, wykresami i statystykami. Warto w oparciu o nie pokazać efekty i osiągnięcia. Podkreśli to także nasze kompetencje, rzetelność, oraz jakość pracy. Możemy dla przykładu pokazać o ile procent zwiększył się ruch organiczny na stronie, bądź łączna liczba konwersji za dany okres.

Wykresy w case study

Estetyka i zdjęcia

Kolejną kwestią, której nie możemy zaniedbać jest estetyka samej strony internetowej z naszym studium przypadku. Powinna pobudzić ona wyobraźnię odbiorcy. Użyć do tego możemy obrazów i wspomnianych powyżej infografik, które pomogą w wyobrażeniu sobie naszych osiągnięć.

Branżowy żargon w case study

Często popełnianym błędem w omawianym przez nas zagadnieniu, jest fakt sięgania po branżową terminologię. Czasami jest to konieczne, nie wolno jednak przesadzać. Na uwadze powinniśmy mieć bowiem jak największą przystępność case study dla naszego potencjalnego odbiorcy. Żeby wytłumaczyć mu na czym polega nasza praca i jakie przynosi rezultaty – powinniśmy trzymać się więc prostego języka.

Case study – co to jest i jak je napisać?

Długie, czy krótkie case study?

Warto również zastanowić się nad rozmiarem przygotowywanego przez siebie studium przypadku. Przyjęte jest tworzenie zarówno krótkich, mocno nasyconych treścią – jak i odpowiednio dłuższych form. Którą więc zastosować?

Większość Klientów, przed wyborem danej agencji, chce mieć pełniejszy obraz oferowanych przez nią usług. Chociażby z tego właśnie powodu warto tworzyć długie case studies. Naturalną kwestią jest także chęć pokazania, jak dużo wysiłku włożyliśmy w dany projekt. Dobrze jest więc rozmiarem opisu – odzwierciedlić nakład naszej pracy.

Należy dodać do tego także i fakt, że rozbudowane treści znacznie lepiej wpływają na pozycjonowanie się w wyszukiwarce Google. Im dłuższe studium przypadku, tym większa szansa, że algorytm uzna je za cenne dla odbiorcy. Nie należy jednak sztucznie rozbudowywać tekstu – mogłoby to zaburzyć logikę i kształt naszego case study.

Podsumowanie

Case study spełnia więc szereg funkcji. W sugestywny sposób pokazuje potencjalnemu Klientowi korzyści, ze współpracy z naszą firmą. Daje możliwość odniesienia się do swojego projektu i samodzielnego wyciągnięcia wniosków. Zademonstrowanie, jak w praktyce wykonujemy swoje zadania jest też dla naszego odbiorcy czynnikiem edukującym. Uwiarygadnia reprezentowane przez nas kompetencje i wysoki standard. Jeżeli więc chcemy odpowiednio uwypuklić sukcesy naszej marki – to studium przypadku będzie doskonałym rozwiązaniem.

Zobacz nasze case studies

4.9/5 - (19 ocen)
1 komentuj

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *