Konwersje rozszerzone Google Ads – czym są i jak je wdrożyć? Poradnik

, ,

Konwersje rozszerzone w Google Ads stanowią kolejny poziom optymalizacji działań reklamowych, pozwalając na precyzyjniejsze śledzenie i przypisywanie wartości konwersji pochodzących z różnych źródeł. Jeżeli dążysz do maksymalizacji zwrotu z inwestycji w reklamę, powinieneś zrozumieć działanie tej funkcji i potrafić samodzielnie ją wdrożyć. W tym poradniku przedstawimy, jak skonfigurować konwersje rozszerzone Google Ads, jakie są ich zalety i w jaki sposób możesz z nich skorzystać, aby usprawnić swoje kampanie. Zachęcamy do lektury!

Konwersje rozszerzone Google Ads – co to jest?

Konwersje rozszerzone w Google Ads to zaawansowane narzędzie służące do dokładniejszego przypisywania wartości konwersji pochodzących z różnorodnych ścieżek klienta.

Dzięki nim możesz dokładniej monitorować i oceniać interakcje użytkowników z Twoją reklamą, które prowadzą do konwersji w perspektywie długofalowej.

Konwersje rozszerzone uwzględniają działania po kliknięciu reklamy, które nie prowadzą bezpośrednio do konwersji, ale mają wpływ na decyzje klienta w dalszej fazie. Wprowadzenie tego narzędzia pozwala na bardziej kompletne i precyzyjne śledzenie ścieżek konwersji, co w rezultacie umożliwia optymalizację strategii reklamowej w oparciu o pełniejsze dane. Wykorzystanie konwersji rozszerzonych może znacząco podnieść efektywność Twoich kampanii w Google Ads.

Zdj 1. Konwersje rozszerzone Google Ads – definicja i omówienie.Źródło: support.google.com/google-ads/answer/9888656?hl=pl

Zdj 1. Konwersje rozszerzone Google Ads – definicja i omówienie. Źródło: support.google.com/google-ads/answer/9888656?hl=pl

Jak wdrożyć konwersje rozszerzone w Google Ads?

Zasady wdrożenia konwersji rozszerzonych Google Ads:

 • zaloguj się do Google Ads – przejdź do zakładki „Narzędzia i ustawienia”, a następnie wybierz „Konwersje”;
 • dodaj nową konwersję – kliknij przycisk „+”, a następnie wybierz rodzaj konwersji, którą chcesz śledzić;
 • wybierz konwersję – wybierz opcję „Zaawansowane źródła konwersji” (może być oznaczona jako „Konwersje rozszerzone” lub podobnie, w zależności od wersji interfejsu);
 • ustaw parametry – określ przede wszystkim wartość konwersji;
 • umieść kod śledzenia – po stworzeniu konwersji rozszerzonej otrzymasz fragment kodu do umieszczenia na stronie internetowej. Kod należy poprawnie zaimplementować w miejscach, które chcesz monitorować;
 • zweryfikuj prawidłowość rejestracji konwersji – po kilku dniach wróć do Google Ads, aby sprawdzić, czy konwersje zostały prawidłowo rejestrowane. Jeśli zauważysz jakiekolwiek nieścisłości, przeprowadź diagnostykę we współpracy z profesjonalną agencją SEO.

Teraz, z pełniejszym wglądem w ścieżki konwersji, zacznij optymalizować swoje kampanie w oparciu o nowo pozyskane dane. Konwersje rozszerzone dadzą Ci lepsze zrozumienie wartości poszczególnych punktów spójności w całej ścieżce konwersji.

Konwersje rozszerzone Google Ads – jak sprawdzić, czy działają?

Aby Twoje działania reklamowe były skuteczne, sprawdź, czy konwersje rozszerzone działają. Jak to zrobić? Szczegóły przedstawiamy w kolejnych akapitach:

Użyj Google Tag Assistant

Wejdź na stronę tagassistant.google.com i zainstaluj rozszerzenie do przeglądarki.

Zdj 2. Weryfikacja konwersji rozszerzonych Google Ads.Źródło: tagassistant.google.com

Zdj 2. Weryfikacja konwersji rozszerzonych Google Ads. Źródło: tagassistant.google.com

Aktywacja Tag Assistant

Otwórz swoją stronę internetową i uruchom Tag Assistant. Zwróć uwagę na wyświetlane etykiety tagów Google Ads.

Dokonaj zakupu testowego

Przejrzyj całą ścieżkę konwersji. Proces ten zakończ dokonaniem zakupu lub innego działania, które zostało oznaczone jako konwersja rozszerzona.

Zdj 3. Zakup testowy na bazie kampanii Google Ads.

Zdj 3. Zakup testowy na bazie kampanii Google Ads.

Analiza danych

Po dokonaniu zakupu testowego wróć do Tag Assistant i sprawdź, czy tag konwersji został wywołany poprawnie. Zwróć uwagę na wszelkie błędy lub ostrzeżenia.

Przejrzyj raporty w Google Ads

Zaloguj się do swojego konta Google Ads i przejdź do zakładki „Konwersje”. Sprawdź, czy Twoja testowa konwersja została zarejestrowana.

Zweryfikuj dokładność danych

Upewnij się, że przesłane dane są zgodne z oczekiwaniami, a wartość konwersji została przypisana poprawnie.

Konwersje rozszerzone – ręczna konfiguracja w GTM

Wdrożenie konwersji rozszerzonych za pomocą Google Tag Manager (GTM) pozwala na precyzyjne śledzenie interakcji użytkowników na stronie bez konieczności ingerowania bezpośrednio w kod witryny. Aby skonfigurować to manualnie w GTM, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 • stwórz zmienną – po zalogowaniu do GTM, przejdź do zakładki „Zmienne” i stwórz nową zmienną dedykowaną dla konwersji rozszerzonych Google Ads;
 • skonfiguruj tag – w zakładce „Tagi”, kliknij „Nowy”. Wybierz jako typ tagu „Google Ads: Konwersja śledzenia”. Następnie wypełnij niezbędne informacje: ID konwersji i etykieta konwersji. Otrzymałeś je podczas tworzenia konwersji w Google Ads;
 • ustaw wyzwalacz – aby określić, kiedy tag ma być aktywowany, utwórz nowy wyzwalacz. Na przykład, jeśli chcesz śledzić konwersje po wypełnieniu formularza, wybierz typ wyzwalacza „Formularz”;
 • dostosuj wyzwalacz – ustaw odpowiednie warunki dla wyzwalacza, np. „Wszystkie formularze” lub konkretne formularze na podstawie ich ID, lub klasy;
 • połącz tag z wyzwalaczem – powróć do konfiguracji tagu i przypisz do niego stworzony wyzwalacz;
 • wejdź w tryb podglądu – zanim opublikujesz zmiany w GTM, skorzystaj z trybu podglądu. Dzięki temu zobaczysz w czasie rzeczywistym, czy tag działa poprawnie podczas interakcji na stronie;
 • opublikuj całość – jeśli wszystko skonfigurowałeś poprawnie, kliknij „Opublikuj” w prawym górnym rogu GTM.

Konwersje rozszerzone w Google Ads – zalety i wady

Konwersje rozszerzone w Google Ads dostarczają zaawansowanej analizy działalności reklamowej, ale jak każde narzędzie, mają swoje mocne i słabe strony. Zastanawiając się nad ich zastosowaniem, powinieneś rozważyć następujące zalety i wady:

Zalety:

 • pełniejszy obraz ścieżki konwersji – konwersje rozszerzone pozwalają na śledzenie nie tylko bezpośrednich konwersji, ale także interakcji przyczyniających się do ostatecznej konwersji;
 • precyzyjniejsza optymalizacja kampanii – z większą ilością danych dotyczących konwersji możesz dokładniej dostosowywać licytacje i strategie reklamowe, zwiększając zwrot z inwestycji;
 • lepsze zrozumienie wartości poszczególnych punktów i sekcji – konwersje rozszerzone Google Ads ułatwiają właściwe przydzielanie budżetu do różnych działań reklamowych w oparciu o ich rzeczywistą wartość;
 • większa elastyczność w przypisywaniu wartości – możliwość dostosowania wartości konwersji na podstawie różnych czynników (np. miejsce, urządzenie oraz czas).

Wady:

 • złożoność wdrożenia – konfiguracja i zarządzanie konwersjami rozszerzonymi jest bardziej skomplikowana niż w przypadku standardowych konwersji;
 • ryzyko nadinterpretacji danych – zwiększona ilość danych może prowadzić do nadmiernej analizy i błędnych wniosków, jeśli nie zostaną one właściwie zinterpretowane;
 • potencjalne opóźnienia w raportowaniu – zbieranie i przetwarzanie większej ilości danych powoduje drobne opóźnienia w raportowaniu;
 • zwiększone obciążenie dla serwera – w zależności od sposobu implementacji, konwersje rozszerzone wprowadzają dodatkowe obciążenie serwerowe, wpływając negatywnie na wydajność strony (nie stanowi to jednak reguły).

Rozważając zastosowanie konwersji rozszerzonych w swojej strategii reklamowej, powinieneś dokładnie zrozumieć, jakie korzyści i wyzwania za sobą niosą. Dzięki temu będziesz w stanie podejmować świadome decyzje i maksymalizować efektywność swoich działań w Google Ads.

Zdj 4. Konwersje rozszerzone Google Ads – korzyści według deweloperów Google.Źródło: support.google.com/google-ads/answer/9888656?hl=pl

Zdj 4. Konwersje rozszerzone Google Ads – korzyści według deweloperów Google. Źródło: support.google.com/google-ads/answer/9888656?hl=pl

Podsumowanie

Konwersje rozszerzone w Google Ads stanowią zaawansowane narzędzie do precyzyjnej analizy i optymalizacji działań reklamowych. Umożliwiają śledzenie pełnej ścieżki użytkownika, od pierwszego punktu kontaktu aż po ostateczne działanie. Ich skuteczne wdrożenie wymaga jednak wiedzy i umiejętności technicznych, zwłaszcza przy korzystaniu z narzędzi takich jak Google Tag Manager. Pomimo tego, że niosą za sobą liczne korzyści (np. precyzyjniejsza alokacja budżetu czy lepsze zrozumienie ścieżki konwersji), nie są pozbawione wyzwań, a w tym ryzyka nadinterpretacji danych oraz złożoności wdrożenia. Mając na uwadze wymienione aspekty, możesz maksymalnie wykorzystać potencjał konwersji rozszerzonych, dążąc do optymalizacji ROI w swoich kampaniach Google Ads.

Aby umówić się na konsultację z zakresu Google Ads lub SEO/UX, wypełnij poniższy formularz kontaktowy:

  FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi

  Jakie są najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat konwersji rozszerzonych w Google Ads?

  Czym dokładnie są konwersje rozszerzone w Google Ads?

  Konwersje rozszerzone w Google Ads to zaawansowane narzędzie do śledzenia interakcji użytkowników z reklamą, które prowadzą do konwersji. Pozwalają na bardziej szczegółowe zrozumienie ścieżki konwersji, uwzględniając różne rozwiązania w procesie decyzyjnym użytkownika.

  Jakie są główne różnice między konwersjami standardowymi a rozszerzonymi?

  Podczas gdy standardowe konwersje skupiają się na konkretnych, bezpośrednich działaniach, np. zakupie, konwersje rozszerzone biorą pod uwagę szerszy zakres interakcji, m.in. wyświetlenia stron, pobrania czy dłuższe sesje w witrynie.

  Czy konwersje rozszerzone wpływają na wydajność mojej strony internetowej?

  W zależności od sposobu implementacji, konwersje rozszerzone mogą wprowadzić pewne obciążenie dla serwera. Jednak przy właściwej konfiguracji i optymalizacji wpływ ten powinien być minimalny.

  Jakie narzędzia mogę wykorzystać do wdrożenia konwersji rozszerzonych?

  Do wdrożenia konwersji rozszerzonych często korzysta się z Google Tag Manager (GTM). Jest to narzędzie pozwalające na efektywne zarządzanie i implementację różnych tagów na stronie bez konieczności ingerowania w kod witryny.

  Jak mogę sprawdzić, czy moje konwersje rozszerzone działają poprawnie?

  Najskuteczniejszym sposobem weryfikacji jest korzystanie z Google Tag Assistant. Z jego pomocą możesz monitorować aktywację tagów w czasie rzeczywistym i sprawdzać, czy konwersje są poprawnie rejestrowane.

  Czy konwersje rozszerzone są odpowiednie dla każdego typu biznesu?

  Pomimo tego, że konwersje rozszerzone oferują głębszy wgląd w działania użytkowników, nie każdy biznes potrzebuje tak zaawansowanej analizy. W zależności od specyfiki Twojej branży i celów kampanii, standardowe konwersje mogą być bardziej odpowiednie.

  Jakie są koszty związane z korzystaniem z konwersji rozszerzonych?

  Sam mechanizm konwersji rozszerzonych w Google Ads nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Warto natomiast wiedzieć, iż konieczność skorzystania z zewnętrznych narzędzi lub pomocy ekspertów do ich implementacji i zarządzania generuje dodatkowe wydatki.

  5/5 - (1 ocen)
  0 komentarzy:

  Dodaj komentarz

  Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
  Feel free to contribute!

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *