Reklama Google Ads – czym jest i ile kosztuje?

Google to najpopularniejsza wyszukiwarka internetowa na świecie oraz właściciel innego znanego serwisu – YouTube. Google Ads to system reklamowy Google, który daje możliwość i narzędzia do tworzenia reklam online oraz docierania do odbiorców zainteresowanych danymi produktami lub usługami poprzez wyświetlanie im linków sponsorowanych w sieci wyszukiwania, reklam graficznych w formie banerów, reklam produktowych oraz wideo w sieci reklamowej partnerów Google i YouTube. 

Reklama w Google Ads – co to jest?

Google Ads jest usługą dzięki której każdy, po zalogowaniu i utworzeniu konta w systemie, wybierając odpowiedni cel oraz format reklamy, może promować swoją firmę, zwiększać sprzedaż produktów i usług, budować świadomość marki lub generować ruch w witrynie.

Rodzaje reklamy Google Ads

W systemie reklamowym Google Ads dostępne są różne formaty reklamowe. 

 • Reklama tekstowa w sieci wyszukiwania to krótki tekst składający się z dwóch nagłówków, głównego tekstu reklamy oraz docelowego adresu URL oraz rozszerzeń,

 • Reklama displayowa w sieci reklamowej to reklama, która umożliwia prezentowanie reklam w formie graficznej (baner) i jest wyświetlana w aplikacjach należących do Google jak np. YouTube, Gmail a także w sieciach partnerskich Google,
 • Reklama wideo to reklama, która umożliwia prezentowanie reklam w formie krótkiego wideo jest wyświetlana w sieciach partnerskich Google oraz na kanale YouTube,
 • Reklama produktowa jest dedykowana e-commerce. To rodzaj reklamy, w formie zaimportowanych z pliku produktowego informacji takich jak zdjęcie produktu, jego nazwa, nazwa sprzedawcy lub strona docelowa, opis oraz cena,

 • Reklama Gmail to reklama w formie e-maila, która wyświetla się wraz z nazwą reklamodawcy, tematem i tekstem. Po kliknięciu możemy zobaczyć pełen tekst, obraz, odtworzyć wideo, wypełnić formularz lub przejść do witryny z ofertą. 

Modele rozliczeń kampanii Google Ads

System Google Ads oferuje kilka wariantów ustalania stawek za pomocą których rozliczamy budżet reklamowy. W zależności od wybranej przez użytkownika strategii                     i zdefiniowanego celu reklamowego mogą one być różne. 

 • CPC (cost per click), czyli koszt za kliknięcie. Model CPC to model rozliczenia                w którym użytkownik płaci za pojedyncze kliknięcie w reklamę. W panelu ustalamy maksymalny koszt kliknięcia dla danej grupy reklam lub słów kluczowych w sieci wyszukiwania. Ponieważ jest to system aukcyjny rzeczywisty koszt kliknięcia zależy od stawek jakie oferuje konkurencja i często jest to koszt w wysokości minimum wymaganego do przelicytowania konkurencyjnej reklamy. Ale na koszt kliknięcia wpływ ma także wynik jakości publikowanych przez użytkownika reklam. 
 • CPA (cost per action), czyli koszt za wykonanie akcji / konwersji. CPA to inteligentna strategia ustalania stawek w której użytkownik określa maksymalną kwotę jaką chce przeznaczyć, żeby uzyskać konwersje. Aby strategia mogła skutecznie działać, potrzebne jest zebranie odpowiedniej ilości danych ( wymagana określona ilość konwersji). W tym wariancie istotna jest także jest poprawna konfiguracja konwersji oraz ich zliczania. 
 • vCPM (cost per mille), czyli koszt za tysiąc wyświetleń. Ta strategia ustalania stawek jest dostępna tylko w sieci reklamowej. W tym modelu użytkownik płaci za 1000 wyświetleń reklamy w Google Ads a opłatę nalicza się wtedy, gdy reklama była wyświetlana przez przynajmniej 1 sekundę w minimum 50%. 
 • CPV (cost per view), czyli koszt obejrzenia reklamy. Użytkownik płaci za obejrzenie przez odbiorców filmu wideo. W przypadku reklam In-Stream opłata pobierana jest wtedy, gdy użytkownik obejrzy 30 sekund filmu.

Jaki budżet należy przeznaczyć na reklamę w Google Ads?

To pytanie, które zadaje sobie każdy, kto chciałby rozpocząć działania promocyjne w systemie Google Ads. Niestety nie ma uniwersalnego wzoru matematycznego według którego można obliczyć precyzyjnie kwotę budżetu dla planowanej kampanii.  Google Ads funkcjonuje jako system aukcyjny – wygrywa ten, kto przebije stawkę konkurencji. Stawka za “kliknięcie” danej reklamy nie jest ustalona jednorazowo, raz na zawsze – wpływa na nią szereg zmiennych. W zależności od tego jaki jest cel kampanii – czy jest to sprzedaż, czy są to działania wizerunkowe stawki będą kształtować się inaczej. Stawki będą różnić się także w zależności od formatu reklamy – inne będą w przypadku reklamy tekstowej, graficznej czy też wideo.

Popularność danego segmentu rynku, wybór grupy docelowej a także konkurencja w danej branży również mają wpływ na wysokość stawek. Nie bez znaczenia pozostaje region geograficzny w jakim prowadzimy nasze działania – Google nie uśrednia stawek globalnie – w przypadku każdego kraju mogą one wyglądać inaczej. Dlatego trzeba mieć świadomość, że określanie budżetu reklamowego danej kampanii to prognoza, a nie precyzyjna kalkulacja. Prognoza, którą stopniowo optymalizuje się po uruchomieniu działań w Google Ads i zebraniu odpowiedniej ilości danych przez system. 

Żeby kampania mogła wystartować a reklamy zaczęły się wyświetlać użytkownik musi zadeklarować odpowiednią kwotę budżetu kampanii i wybrać opcję ustalania stawek. Support Google Ads na pytanie dotyczące optymalnej kwoty budżetu jaki jest potrzebny do uruchomienia kampanii podpowiada, że najlepiej wybrać taką kwotę, która nie wpłynie negatywnie na sytuację finansową użytkownika lub kwotę, która po przemnożeniu przez 30,4 ( średnia liczba dni w miesiącu ) będzie do zaakceptowanie przez właściciela konta na miesięcznym wyciągu z karty kredytowej

System Google Ads daje możliwość ustawienia budżetu dziennego, budżetu wspólnego dla kampanii lub budżetu całkowitego. Budżet dzienny to średnia kwota, jaką planujemy wydać każdego dnia w ramach danej kampanii. W ramach dziennych wydatków właściciel konta ustala stawki za emisję reklamy. Budżet dzienny można zmieniać w zależności od tego, jakie wyniki osiąga kampania. Gdy reklama jest bardzo popularna Google Ads będzie ją wyświetlać i może przekroczyć ustawiony limit wydatków dziennych – to dlatego mówimy, że całkowity budżet miesięczny będzie zawsze równy budżetowi dziennemu pomnożonemu przez średnią ilość dni w miesiącu wynoszącą 30,4. Budżet wspólny to kwota, jaką zamierzamy wydać na wiele kampanii realizujących ten sam cel. Budżet całkowity umożliwia ustawienie jednej kwoty na całą kampanię, wariant ten dostępny jest jedynie w kampanii wideo. W tym wypadku należy zadeklarować maksymalną kwotę jaką chcemy przeznaczyć na promocję. Co istotne – zaplanowany budżet całkowity w Google Ads nie może być zmieniony w trakcie trwania kampanii a kwota jest dzielona równomiernie w czasie jej trwania. Warto przypomnieć, że rzeczywiste koszty reklamy mogą być mniejsze a wszystko uzależnione jest od tego w jaki sposób zarządzamy stawkami i jaka jest jakość naszej kampanii. 

Co wpływa na pozycje i rankingi reklam w Google Ads?

Google Ads to system aukcyjny. Należy jednak pamiętać, że na pozycję wpływa nie tylko wysokość oferowanej podczas aukcji stawki, ale także jakość opublikowanej reklamy, jakość stron docelowych na które kierowana jest reklama, prognozowany współczynnik klikalności a także rozszerzenia reklamy. W praktyce oznacza to, że jeśli kampania spełnia wszystkie wymogi Googla i jest przez niego oceniana wyżej niż kampania konkurencji przy niżej ustawionej maksymalnej stawce za kliknięcia reklama może wyświetlać się wyżej niż reklama o wyższej stawce. 

Ranking reklamy to wartość używana by określić pozycję reklamy.

Ranking reklamy =  Max. CPC x Wynik jakości

Jakość reklamy w Google Ads określa parametr jakim jest Wynik jakości reklamy. Jest on liczony w skali 1-10 i uwzględnia przewidywany współczynnik klikalności, trafność reklamy i ocenę jakości strony docelowe. Im większa trafność w doborze reklamy i stron docelowych do zapytań użytkowników, tym wyższy jest wynik jakości.

Rzeczywisty CPC to ostateczna kwota, którą zapłacimy za kliknięcie w reklamę. 

Warto zatem zadbać o jakość reklam, słów kluczowych i stron docelowych do jakich kierujemy naszych odbiorców.  

Planer słów kluczowych w Google Ads

Narzędziem wspomagającym planowanie reklam tekstowych i pozwalającym oszacować ich przybliżony koszt jest Planer słów kluczowych. To integralne narzędzie systemu Google Ads. Umożliwia ono wskazanie średniego kosztu kierowania reklam na określone słowa kluczowe związane z kampanią oraz pokazuje prognozę co do liczby wyszukiwań. Planer słów kluczowych “podpowiada” także nowe słowa związanych  z produktami, usługami lub treściami w witrynie. Na podstawie wykonanej szczegółowej analizy słów kluczowych z poziomu tego narzędzia można także utworzyć kampanię w sieci wyszukiwania.

Czym jest ROI ?

ROI ( z angielskiego return on investment czyli zwrot z inwestycji). Dla większości reklamodawców to najważniejszy wskaźnik, ponieważ ukazuje rzeczywisty wpływ reklam w odniesieniu do prowadzonych działań. ROI to zestawienie przychodów                   z reklam z poniesionymi na reklamę wydatkami. Aby obliczyć ROI należy odjąć całkowite koszty od przychodów uzyskanych z reklam i podzielić wynik przez całkowite koszty.

ROI = (przychody – koszty sprzedanych towarów i usług) / koszty sprzedanych towarów i usług

Czym jest ROAS?

Innym popularnym wskaźnikiem jest ROAS ( z angielskiego return on ad spend czyli zwrot z wydatków na kampanię). Jest to wskaźnik informujący o zwrocie z konkretnej kampanii reklamowej, a nawet pojedynczej reklamy. 

ROAS = przychód z reklamy / koszt reklamy *100 lub po prostu przychód/koszt

ROAS pozwala więc na precyzyjną kontrolę kosztów pojedynczej kampanii lub nawet reklamy. 

Inne ważne pojęcia związane z systemem reklamowym Google Ads 

 • CTR to współczynnik klikalności, który mówi o tym jak często odbiorcy, którzy zobaczą reklamę klikają ją. Jest to liczba, kliknięć w reklamę podzielona przez liczbę jej wyświetleń.
 • Średni CPC to średni koszt kliknięcia w reklamę. To kwota kosztu za reklamy, podzielona przez łączną liczbę kliknięć.
 • Średni CPM to średni koszt tysiąca wyświetleń. To średnia kwota, jaką opłacamy za tysiąc wyświetleń reklam Google Ads.
 • Średni CPV to średnia kwota, jaką płacimy za każde obejrzenie reklamy. Średni CPV jest obliczany na podstawie łącznego kosztu wszystkich obejrzeń podzielonego przez liczbę obejrzeń reklam typu wideo.
 • Koszt – koszt jest sumą wykorzystanego kosztu kliknięcia (CPC) i kosztu tysiąca wyświetleń (CPM) wykorzystanego w tym okresie.
 • Konwersja to całkowita liczba zrealizowanych zdarzeń zdefiniowanych w zależności od wybranego celu ( zakup, wypełnienie formularza, klik w telefon). 

W jaki sposób rozliczamy się z Google Ads?

W systemie Google Ads dostępne są różne modele płatności. Płatności automatyczne pobierane są automatycznie w momencie wyświetlenia się reklamy. Dzieje się to po 30 dniach od ostatniego obciążenia automatycznego lub gdy koszty na koncie osiągną ustaloną z góry kwotę – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Płatności ręczne to opłacenie budżetu przed wyświetleniem reklam.               W miarę wyświetlania reklam naliczane opłaty powodują zmniejszanie środków                          z przedpłaty. Po ich wyczerpaniu reklamy nie wyświetlają się. Ten sposób płatności jest już niedostępny dla nowych kont. Fakturowanie miesięczne (limit kredytowy) dostępny jest po spełnieniu odpowiednich wymogów. Ta metoda płatności jest stosowana przez dużych reklamodawców, a w szczególności przez agencje reklamowe. Firma musi mieć od co najmniej roku aktywne konto Google Ads, dobrą historię płatności, dobrą historię przestrzegania zasad a miesięczne wydatki wyniosły co najmniej 5 tys. USD w ciągu dowolnych trzech z ostatnich 12 miesięcy. W tej opcji po wygenerowaniu kosztów Google wystawia fakturę miesięczną ze wskazanym terminem płatności. Płatności należy dokonać w ramach czasowych ustalonych z Google, zgodnie z warunkami korzystania z usługi.

Podsumowanie

Kampania reklamowa w Google Ads to żywy organizm, podlegający rozmaitym zmiennym, wymagający nieustannego doglądania i optymalizacji celem osiągnięcia możliwie najlepszej efektywności. Przygotowanie, opublikowanie i nadzór nad prowadzeniem kampanii w Google Ads nie jest tematem łatwym, wymaga specjalistycznej wiedzy, dlatego czasem lepiej oddać go w ręce doświadczonych specjalistów. Ich zadaniem jest uzyskanie jak najlepszych wyników konwersji przy zachowaniu możliwie najniższych kosztów prowadzenia kampanii. 

3.7/5 - (3 votes)
2 komentarzy:
  • Sitab
   Sitab says:

   Opinii jest wiele. Oczywistym jest, że połączenia są najlepsze, ale nie każdy jest w stanie wydać pieniędzy na płatną reklamę. A przynajmniej tak się każdemu zdaje, dopóki się go nie uświadomi, że zyski mogą sprawić, że ogólny profit będzie wyższy… Ale to tak na marginesie ;) Dzięki za wpis!

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *